Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
Oczyszczalnia ścieków w Chojnicach - kadr z pracy konkursowej W. Szyca

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach Kampanii  edukacyjnej "Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju na terenie woj. zachodniopomorskiego dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie reportażu filmowego lub fotoreportażu z miejsca,  gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną. 

Regulamin konkursu

 pod hasłem

"ZASOBY WODNE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

- wykorzystanie - znaczenie - zagrożenia”

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach Kampanii  edukacyjnej "Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju na terenie woj. zachodniopomorskiego dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II. Cele:

Celem konkursu jest:

 • zapoznanie młodzieży z tematyką ochrony wód i gospodarki wodnej,
 • zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody i ochrony zbiorników wodnych,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
 • inspiracja młodego pokolenia do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska,
 • przygotowanie uczestników do zagadnień, z którymi będą mieli kontakt w trakcie przyszłej pracy zawodowej lub kariery naukowej.

III.             Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z terenu województwa zachodniopomorskiego, który:

 • przejawia zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, głównie związaną z ochroną wód oraz zrównoważonym rozwojem,
 • samodzielnie wykona pracę w formie  fotoreportażu lub reportażu z miejsca, gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną (materiał powinien zawierać, w miarę możliwości, poszczególne etapy prezentowanych procesów),

IV.              Wymagania techniczne i merytoryczne dotyczące pracy:

1.      Uczestnik ma za zadanie stworzyć samodzielną pracę w jednej z dwóch kategorii:

 •  Kategoria I. Reportaż  filmowy  z miejsca,  gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną.
 •  Kategoria II. Fotoreportaż  z opisem z miejsca,  gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną.

2.      Praca musi spełniać następujące wymagania:

 •  Kategoria I. Reportaż filmowy powinien trwać nie mniej niż 5 lecz nie więcej niż 15 minut. Materiał może być nagrany dowolnym urządzeniem (kamera, telefon komórkowy lub aparat z możliwością nagrywania filmów). Pliki wideo w formacie AVI, WMV, MOV, MP4, MPG oraz rozdzielczości nie mniejszej niż 640x480 pikseli zapisane powinny być na nośniku CD lub DVD.
 •  Kategoria II. Fotoreportaż powinien zawierać co najmniej 15 zdjęć (zdjęciao rozdzielczości nie mniejszej niż 800x600 pikseli kolorowe lub czarno-białe) oraz opis odpowiadający co najmniej 3 stronom maszynopisu (format arkusza papieru A4, czcionka 12 pkt, odstęp między wierszami - interlinia 1,5 wiersza). Fotoreportaż powinien być nagrany na nośnik CD lub DVD. Może być wykonany w postaci prezentacji multimedialnej - slajdy powinny wtedy zawierać pojedyncze fotografie ułożone chronologicznie i opatrzone komentarzem lub w formie pliku tekstowego z wklejonymi zdjęciami - w tym przypadku, oprócz nośnika elektronicznego dołączony powinien być wydruk.
 • W pracy konkursowej powinny się znaleźć następujące elementy: lokalizacja, opis instalacji, uproszczona zasada działania oraz korzyści, jakie niesie dla społeczeństwa.
 • Relacja powinna być przeprowadzona w sposób zwięzły, atrakcyjny dla odbiorcy oraz powinna mieć charakter promujący działania zmierzające do ochrony zasobów wodnych w Polsce.
 • Praca powinna być przesłana lub dostarczona do siedziby organizatora (LOP Okręg w Szczecinie 71-617 Szczecin ul. Żubrów 1) w terminie do 17.03.2014 r.
 • Praca powinna być uzupełniona o dane uczestnika w następujący sposób:

 

DANE UCZESTNIKA

IMIĘ

NAZWISKO

KLASA

 

 

 

DANE SZKOŁY

NAZWA

 

MIEJSCOWOŚĆ

ADRES

 

 

TELEFON

FAX

E-MAIL

 

 

 

OPIEKUN

IMIĘ

NAZWISKO

 

 

 

V. Organizacja i przebieg:

1. Wyniki konkursu oraz data jego podsumowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.lop.szczecin.plna początku kwietnia 2015 r.
2.  Laureaci i ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe i nagrody książkowe.

VI. Przepisy końcowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich w nadesłanych pracach.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość ingerencji w prace w celu przystosowania ich do kampanii promocyjnej (zwłaszcza umieszczenia logotypu kampanii, organizatora, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dofinansowującego przedmiotowy konkurs oraz projekt edukacyjny
 • Nadesłanie przez Uczestnika reportażu filmowego lub fotoreportażu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż jest on autorem pracy i posiada wszelkie prawa autorskie na wszystkie elementy składowe reportażu oraz zgodę wszystkich występujących w materiale osób, na wykorzystanie i upublicznienie ich wizerunków.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez uczestnika oraz uczestnictwem w uroczystym podsumowaniu.

 

Regulamin do pobrania znajduje się poniżej

 

Patrycja Romanowska

ZałącznikWielkość
regulamin_zasoby_wodne_woj_zachodniopom.pdf85 KB