Konkurs „Mój Las 2017/2018” regulamin konkursu

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
3de95cb7c4320919021e0c7f2973699e.jpg

Ogłaszamy, że rusza XXXI edycja konkursu "Mój Las".
Konkurs ma na celu: 
- poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiczno-leśnej,
- promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Może w nim brać udział młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących i zawodowych).

Przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI (VII)
Kategoria III - młodzież gimnazjum
Kategoria IV - młodzież szkół ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących i zawodowych)

• Tematy konkursu ustalone w XXXI edycji 2017/2018 dla każdej kategorii wiekowej:
1. kategoria I - Mój ulubiony mieszkaniec lasu
2. kategoria II - Runo leśne i jego mieszkańcy
3. kategoria III - Zwierzęta leśne - sprzymierzeńcy czy szkodniki
4. kategoria IV - Ochrona różnorodności biologicznej w lasach.

• Warunki uczestnictwa
Prace w I kategorii wiekowej muszą być wykonywane w formie plakatu w formacie max. A3.
Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy.
Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

Prace konkursowe „Mój Las” należy kierować do Ligii Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie, ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin do dnia 30-go listopada 2017 roku. Następnie wybierane są dwie najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej, które zostaną wysłane do Zarządu Głównego w Warszawie w terminie do 31-go stycznia 2018 roku.
Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.

Ogłoszenie wyników przez Zarząd Główny LOP następuje w terminie do 15-go kwietnia 2018 roku.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konkursie :)