Nowe rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
Mikołajek Nadmorski

20 stycznia 2012 r. zostało opublikowane rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin - Dz.U z 2012 r. Nr 14, poz. 81.

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin realizuje zapisy zawarte w art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ma na celu wyeliminowanie niezgodności w transpozycji dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. „dyrektywy siedliskowej", oraz dostosowanie treści przedmiotowego aktu prawnego do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmienionych przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie określa:

  • gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną ścisłą i częściową,
  • gatunki roślin, które mogą być pozyskiwane oraz sposoby ich pozyskiwania
  • gatunki roślin wymagających ustalenia stref ochrony ostoi lub stanowisk i wielkości tych stref

oraz zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin i odstępstwa od nich oraz sposoby ochrony gatunków.

Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej roślin wchodzi w życie 4 lutego 2012 r.