Ogłaszamy konkurs na Najaktywniejsze Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
wwfer4k.jpg

Rusza kolejna edycja konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody na rok szkolny 2016/2017 w województwie zachodniopomorskim dla szkół podstawowych, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. 
Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin konkursu. 
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich opiekunów Szkolnych Kół LOP w naszym województwie. 

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie ogłasza XXXVII edycję konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. 

Cele konkursu:
- uświadomienie dzieciom i młodzieży różnorodności negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko i tworzenie warunków,                    pozwalających na integrację różnorodnych dziedzin wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju,
- kształtowanie aktywnych postaw uczniów, poprzez praktyczne działania na rzecz środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu,
- rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji ekologicznej i prozdrowotnej,
- umożliwienie młodym przyrodnikom zdobycia wszechstronnej wiedzy o własnym regionie oraz pogłębienie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, krajem.

Uczestnicy konkursu – członkowie szkolnych kół LOP – prowadzą różnorodne działania w środowisku szkolnym, lokalnym (osiedle, wieś, miasto), w których realizację włączają pozostałych uczniów szkoły, nauczycieli, wychowawców, rodziców i inne osoby pozyskane do współpracy oraz rozwiązywania problemów w sposób twórczy i systematyczny. Działania mogą zawierać zadania i treści objęte zakresem ścieżek międzyprzedmiotowych (ekologicznej, prozdrowotnej, regionalnej), np.
- prowadzenie badań i obserwacji w terenie, dokumentowanie i opracowanie wyników, wnioskowanie oraz podejmowanie konkretnych działań na ich podstawie,
- projektowanie i pielęgnację ogrodów szkolnych, kącików zieleni, szkolnych ostoi przyrody, itp.,
- codzienne działania na rzecz ochrony środowiska (w szkole, w domu) np. zbiórka i segregacja odpadów,
- upowszechnianie zasad prozdrowotnego stylu życia (w różnej formie: prelekcje, seminaria, konkursy, wystawy itd.),
- udział w życiu kulturalnym i społecznym środowiska lokalnego.

Ustalenie i ogłoszenie wyników

Nadsyłane prace będą oceniane w czterech kategoriach:

· szkoły podstawowe,

· gimnazja,

· zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum),

· szkoły ponadgimnazjalne.

W terminie do 5 października 2017 roku, opiekunowie SK LOP nadsyłają sprawozdania z działań podjętych w ramach konkursu, zawierające m.in.: opis i analizę realizacji poszczególnych zadań i uzyskanych efektów uzupełnionych zdjęciami, wynikami i wnioskami z wykonywanych badań oraz potwierdzenia z przeprowadzonych akcji (np. zbiórka surowców wtórnych) i współpracy z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami ekologicznymi w dwóch formach:
- prezentacji multimedialnejdo której dołączamy ogólne sprawozdanie w formie opisowej potwierdzone czytelnym podpisem autora (ów), pieczątką szkoły i podpisem dyrektora.
- segregatora zawierającego w/w dodatki i ogólne sprawozdanie w formie opisowej potwierdzone czytelnym podpisem autora (ów), pieczątką szkoły i podpisem dyrektora.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwiedzin losowo wybranych szkół.

Nagrody i wyróżnienia

Dla zwycięskich   Kół LOP  oraz opiekunów  organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe oraz dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku.