Ogłaszamy konkurs na scenariusz LEKCJA O BIORÓŻNORODNOŚCI

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
las5.jpg

Konkurs jest adresowany do nauczycieli z placówek oświatowych oraz edukatorów z ośrodków edukacyjnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego scenariusza lekcji wzbogacającego program nauczania o tematy związane z bioróżnorodnością.                                                                            

Skierowany jest do konkretnej grupy wiekowej w jednej z poniższych kategorii:

Kategoria I - przedszkola

Kategoria II – szkoły podstawowe, klasy I – III

Kategoria III – szkoły podstawowe, klasy IV – VI

Kategoria IV – gimnazjum

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Objęta scenariuszem lekcja powinna spełniać następujące kryteria:

- nawiązywać tematyką do obowiązującej podstawy programowej; 

        - trwać nie dłużej niż 45 minut;

- być poprawna metodycznie i merytorycznie.

Scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany, a zgłaszający musi być jego autorem.

Na stronie tytułowej muszą znaleźć się następujące dane: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa reprezentowanej placówki. Scenariusz powinien zawierać następujące elementy: temat; przedmiot, na który został przygotowany; cele; metody i techniki; szczegółowy przebieg lekcji; wykorzystanie środków dydaktycznych. Musi być nadesłany do biura LOP Okręg w Szczecinie do dnia 14-go listopada 2016 r. w formie papierowej i elektronicznej.

Każdy uczestnik może zgłosić jeden scenariusz.

        Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.lop.szczecin.pl do 30-go listopada 2016 r.  Nagrodzeni i wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o zwycięstwie indywidualnie, drogą mailową lub telefoniczną.

Zwycięskie scenariusze zostaną opublikowane w wydanym w ramach projektu opracowaniu, które będzie dystrybuowane w placówkach oświatowych z terenu województwa.

Konkurs organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach projektu Zachodniopomorska Liga Polnej Bioróżnorodności dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.