Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

SPRAWOZDANIEZ PRZEBIEGU ROZGRYWEK II ETAPU XXXVII OLIPMIADY WIEDZY
EKOLOGICZNEJ

TSzczecin, dnia 09 kwietnia 2022 r.

W wyniku przeprowadzonych rozgrywek I stopnia, do finału wojewódzkiego zgłoszono 39 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego. 

W finale wzięło udział 38 uczestników, 1 uczennica nie zgłosiła się w wyznaczonym na finał terminie. 

Część pisemną finału wojewódzkiego przeprowadzono w regulaminowym czasie – 60 minut – bez konieczności przedłużania jego trwania. 

Niezbędne minimum 70% (35 punktów) uzyskało 11 uczniów. Ze względu na to, iż w części pisemnej nie udało się wyłonić 12 uczestników do części ustnej, jury etapu okręgowego postanowiło dopuścić  dwóch uczestników o najlepszym wyniku poniżej 70% minimalnej liczby punktów – 34 punkty, zgodnie z przewidzianym w regulaminie rozgrywek wyjątkiem.  

Po wyłonieniu pełnej dwunastki uczestników z najlepszymi wynikami przystąpiono do części ustnej eliminacji. Zgodnie z wytycznymi finaliści odpowiadali kolejno na sześć pytań problemowych zawartych w przekazanych przez Główny Komitet Organizacyjny dwunastu zestawach. Każdy z uczestników miał równy czas na udzielenie pełnej odpowiedzi, który wynosił: 2 minuty na pytania łatwiejsze, punktowane trzema punktami, oraz 5 minut na pytania trudniejsze, punktowane pięcioma punktami.

Odpowiedzi uczniów były oceniane przez 3 jurorów, a końcowa ocena stanowiła średnią uzyskaną z ocen wszystkich jurorów. 

Po zakończeniu części ustnej Przewodnicząca Jury zsumowała wyniki finalistów uzyskane z części ustnej i pisemnej. Najwyższe noty (od 61,50 do 55,7) pozwoliły wyłonić 7 uczniów, którzy reprezentować będą województwo zachodniopomorskie na finale centralnym. 

Wojewódzki Komitet OWE wyłonił również opiekuna uczestników z województwa zachodniopomorskiego na etap centralny: Panią Bożenę Raszkowską-Dąbrowską.

Wszyscy uczestnicy części ustnej oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie. Finaliści zakwalifikowani do etapu centralnego dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe, a opiekunowie merytoryczni nagrody książkowe, ufundowane przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie .

Przewodnicząca Wojewódzkiego Komitetu
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Robert Kawa

 

Etap okręgowy – 09.04.2022r.

 

Lista finalistów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Uzyskane punkty

I

MICHALINA JAŚKIEWICZ

I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE
W KOSZALINIE 

61,6

II

NATALIA DRZAZGA

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE 

61,3

III

URSZULA PAULINA HURYŃ  

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE

60,6  

IV

KRZYSZTOF MARIUSZ GAŁUSZEWSKI

V LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE
W KOSZALINIE

57,3 

V

MARIA TERESA SOCHOŃ

I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE
W KOSZALINIE 

57,00 

VI

MICHAŁ KAZIMIERZ RYDWELSKI

I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE
W KOSZALINIE 

56,6

VII

NATALIA MAGDALENA FOLGA

I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE
W SZCZECINKU 

55,7 

Tagi: