Polityka Ochrony Danych Osobowych

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

W związku z wchodzącym w życie nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przedstawiamy Państwu politykę ochrony danych osobowych w Lidze Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie.

Polityka ochrony danych osobowych

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji . Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie,
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000393142, tel. 91 42246 91, e-mail biuro@lop.szczecin.pl

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres  biuro@lop.szczecin.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług, konkursów różnego rodzaju, warsztatów ekologicznych(kolonie), prelekcji dla dzieci i młodzieży, konferencji, festynów i szkoleń  oraz innych wydarzeń organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody Okreg w Szczecinie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych,(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, nazwa szkoły, miejsce pracy opiekunów warsztatów, prelegentów lub opiekunów prawnych.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:  ubezpieczycielom, Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu, szkoleń, konferencji, festynów oraz prelekcji realizowanych w ramach tej samej umowy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane  z wyłączeniem procesorów administratora w zakresie związanym z realizacją zadań przez administratora.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe nie mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. 

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • dane dotyczą zawartej z Ligą Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo dousunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach 
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usług, zgłaszania prac konkursowych, potwierdzania uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. 

Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego  i aplikacji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.