Świstak Śnieżyczka przebiśnieg Rusałka pawik Bocian biały

LOP SZCZECIN

Szczeciński Okręg Ligi Ochrony Przyrody działa na terenie województwa zachodniopomorskiego od 1954 roku. Jest najstarszą na terenie Pomorza Zachodniego organizacją pozarządową zajmującą się edukacją ekologiczną i ochroną środowiska przyrodniczego.

Podbiał pospolity

Zgodnie ze statutem, celem wszystkich działań podejmowanych przez LOP jest społeczne działanie na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony.

Działalność edukacyjna jest priorytetowym zadaniem naszej organizacji. Od wielu lat prowadzimy projekty edukacyjne skierowane do całego spektrum społeczeństwa, w tym dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży, studentów i nauczycieli szkolnych i akademickich. Projekty te mają na celu kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, prowadzenie edukacji środowiskowej i inicjowanie społecznych działań, które prowadzą do zachowania i pomnażania najcenniejszych zasobów polskiej przyrody.

LOP jest organizacją najczęściej wskazywaną wśród organizacji ekologicznych obecnych w placówkach edukacyjnych przez nauczycieli i dyrektorów szkół w ankietach przeprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji.

Liga Ochrony Przyrody w Szczecinie w latach 2004 - 2006 koordynowała 3 letni projektu edukacyjno - ekologicznego "SZKOLNY MONITORING PARAMETRÓW ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM". W ramach projektu przeszkolonych zostało ok. 500 nauczycieli biologii i chemii - późniejszych opiekunów badań terenowych z młodzieżą gimnazjalną (Szkolne Koła LOP i inne, grupy badawcze), a każde z gimnazjów otrzymało 3 walizkowe laboratoria do badań biologicznych i chemicznych wody oraz fizykochemicznych gleby.

Zarząd Okręgu LOP w Szczecinie był 2004 roku jednym z inicjatorów powstania Zachodniopomorskiej Sieci Ośrodków Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej skupiającej 24 jednostki działające przy Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, Zarządach Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych, ogrodach dendrologicznych, szkołach i uczelniach wyższych, domach kultury, stowarzyszeniach.

W roku 2007 mgr inż. Sławomir Kiszkurno reprezentujący szczeciński Okręg LOP został koordynatorem głównym tejże Sieci, organizując jej całoroczną, bardzo bogatą działalność, za którą w grudniu tego roku otrzymał nagrodę od WFOŚiGW za wysoką jakość prowadzonej edukacji ekologicznej w placówkach edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego.

Od 1992 roku organizujemy letnie i zimowe "Warsztaty ekologiczne" (1, 2 bądź 3 tygodniowe) dla dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli na terenach parków narodowych, bądź w ich bliskości. Każdego roku świadectwa ich ukończenia otrzymuje ok. 600 osób. Podczas nich uczestnicy są słuchaczami wielu prelekcji proekologicznych, uczestnikami wycieczek, warsztatów i konkursów edukacyjno - ekologicznych.

Warto podkreślić, że LOP - Zarząd Okręgu w Szczecinie współpracuje w wielu projektach z Lasami Państwowymi, Kuratoriami Oświaty, Centrami Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, uczelniami wyższymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Środowiska. Prowadzimy także szkolenia dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, województw i już od 3 lat cykle szkoleń przyrodniczych dla pracowników Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie.

Na terenie ZO LOP w Szczecinie posiadamy ok. 300 Kół LOP w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych i nawet w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Szczecinie mając ok. 10 tys. członków stowarzyszenia rocznie zrzeszonych w 23 Oddziałach na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Mak polny

Rokrocznie ZO LOP w Szczecinie wykorzystuje pracę ok. 1500 wolontariuszy. Wolontariusze to przeważnie pedagodzy (nauczyciele biologii, chemii, przyrody) i inne osoby mające kierunkowe wykształcenie, bądź duże doświadczenie pedagogiczne i przyrodnicze.

Posiadamy biuro w pełni wyposażone, pełną księgowość i zaplecze edukacyjne w postaci Ośrodka Edukacji Przyrodniczej "ZIELONA KLASA LOP", przy ul. Żubrów 1 w Szczecinie. Posiadamy własną stronę internetową, bibliotekę i płytotekę dla nauczycieli - opiekunów Kół LOP i bardzo prężną Radę Młodzieżową skupiającą w Akademickich Kołach Naukowych LOP studentów kierunków przyrodniczych zachodniopomorskich uczelni wyższych.

LOP współpracuje z wieloma organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Jest członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), członkiem Brytyjskiego Związku Wolontariuszy Przyrody (BTCV), organizacji Młodzież i Środowisko Europy (YEE), Europa Nostra, Światowego Towarzystwa Ochrony Zwierząt (WSPA).

Za swoje zasługi Liga Ochrony Przyrody została odznaczona Krzyżem "Polonia Restituta".

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej