Świstak Śnieżyczka przebiśnieg Rusałka pawik Bocian biały

Szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów

W trakcie szkoleń uczestnikom - dalszym trenerom przekazywane są informacje związane ze stanem polskiej przyrody oraz formami jej ochrony. Informacje przekazywane będą w formie wykładowej oraz pod kątem edukacyjnym, w postaci metod i technik prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej z dziećmi i młodzieżą w oparciu o tereny zielone najbliższego otoczenia, w tym także tereny cenne przyrodniczo. Szkolenia realizowane będą przez cały rok 2010, po wcześniejszym przygotowaniu atrakcyjnych materiałów wydawniczych i informacyjno - promocyjnych.

Głównym celem szkoleń jest to, aby ich uczestnicy zrozumieli, iż by zacząć skutecznie chronić najcenniejsze twory przyrody, najpierw trzeba nauczyć się dbać o swoje najbliższe otoczenie, a tym samym lepiej je poznać.

Tematem prowadzonych warsztatów będzie rozpoznawanie gatunków flory i fauny oraz poznanie ich znaczenia dla środowiska jako całości, rozumienie procesów w nim zachodzących oraz edukacja środowiskowa - proekologiczna, poznanie aktywnych metod edukacji przydatnych do realizacji kampanii w szkołach i innych placówkach edukacyjnych.

Szkolenia prowadzone będą przez pracowników ośrodków edukacyjnych parków narodowych i krajobrazowych oraz innych ekspertów i specjalistów w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

ZAKRES TEMATYCZNY PLANOWANYCH WYKŁADÓW W RAMACH PROPONOWANYCH SZKOLEŃ:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Materiałami szkoleniowymi będą opracowane i wydane tablice edukacyjne ilustrujące charakterystyczne siedliska przyrodnicze występujące w Polsce oraz gatunki flory i fauny na nich występujące. Znajdzie się tam także pakiet edukacyjny w postaci broszur edukacyjnych, przewodnika terenowego, edukacyjnych gier komputerowej i karcianej. Znajdą się tam także elementy promujące Kampanię, tj. kartonowe budki lęgowe oraz puzzle przyrodnicze.

OPŁATY:

Koszty związane z organizacją szkoleń (pobyt, materiały szkoleniowe, obsługa merytoryczna, itp.) ponosi organizator. Jedynym wyjątkiem jest dojazd; uczestnicy na miejsce szkolenia przyjeżdżają na koszt własny.

Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów w ramach "Tygodnia Ekologicznego 2010" organizowanego przez Katedrę Ochrony i Kształtowania Środowiska ZUT w Szczecinie oraz LOP o/Szczecin

"Tydzień Ekologiczny 2010" jest cykliczna imprezą organizowaną przez pracowników i studentów byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie ZUT w Szczecinie) w celu poszerzenia świadomości ekologicznej oraz zapoznania uczestników poszczególnych dni Tygodnia Ekologicznego z przyrodą nas otaczającą.

W tym roku serdecznie zapraszamy na konferencję popularno - naukową, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2010 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Sali Audytorium Maximum, przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie. Wszystkich chętnych nauczycieli i edukatorów przyrody bardzo serdecznie zapraszamy!

PROGRAM KONFERENCJI:

Kontakt: eladusza@o2.pl, tel.: 0600258914

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej