ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Podsumowanie VII edycji konkursu dla przedszkoli "Żyj z przyrodą w zgodzie" na szczeblu wojewódzkim wyłoniło zwycięzców: w kategorii całe przedszkola I miejsce i maksymalną ilość punktów osiągnęły : - Koło LOP w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach - Koło LOP w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Szczecinie Nadesłane sprawozdania zawierały opisy podejmowanych działań i różnorodnych form pracy zilustrowanych przy pomocy zdjęć, dyplomów, zaświadczeń oraz załączników w postaci kronik, prac dzieci, zielników. Najwyżej punktowane były długofalowe działania z udziałem osób i instytucji wspierających przedszkola tj. festyny, rajdy, zbiórki i segregacja surowców wtórnych i inne. Dokumentacja przedsięwzięć była wyjątkowo estetyczna i interesująca. Zwycięskie koła otrzymały cenne nagrody rzeczowe i książkowe. Sponsorem nagród był WFOŚ i GW Szczecin.

 

Doceniając ogromną pracę nauczycieli-opiekunów szkolnych i przedszkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu zorganizował w dniu 27.11.2009 w SP nr 48 w Szczecinie coroczną uroczystość z okazji "Dnia Nauczyciela - Opiekuna LOP" połączoną ze szkoleniem "Metody edukacji ekologicznej" podczas którego najefektywniej pracujący nauczyciele otrzymali podziękowania w postaci dyplomów oraz szereg materiałów edukacyjnych. Uroczystość ta była dofinansowana przez UM w ramach realizacji projektu "Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska"
Dużą pomocą przy realizacji programu edukacji ekologicznej w 2009 był aktywny zespół prelegentów - nauczycieli przyrody i biologii, którzy przeprowadzili szereg prelekcji i zajęć warsztatowych w Zielonej Klasie LOP. Prelekcje miały charakter audytoryjny oraz terenowy w formie wycieczek, zajęć warsztatowych z wykorzystaniem środków audiowizualnych, plansz, foliogramów, okazów zielnikowych i kart pracy. Duże zainteresowanie ze strony nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz ośrodków szkolno-wychowawczych potwierdzają potrzebę istnienia takiej formy edukacji.

 

Dzięki dofinansowaniu z NFOŚ i GW w Warszawie ZO LOP realizował kampanię informacyjno-promocyjną "Z Naturą 2000 na Ty". Umożliwiło to wydanie licznych materiałów edukacyjnych m.in. plansz edukacyjnych gat. dziko żyjących ptaków Natura 2000 - Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa, plansz edukacyjnych Obszarów Natura 2000 w Polsce - mapa, broszur edukacyjnych - "Natura 2000 dla najmłodszych", widokówek z gatunkami Natura 2000, puzzli edukacyjnych dla najmłodszych oraz domków dla ptaków edukacyjno-promocyjnych. Wszystkie broszury edukacyjne były wydawane bezpłatnie podczas szkoleń, spotkań i akcji ekologicznych prowadzonych w poszczególnych Oddziałach terenowych LOP, a także na terenie Polski.Niektóre wydawnictwa uzupełniały nagrody konkursowe.
Ciekawą i pożyteczną formą odpłatnej działalności ZO LOP w Szczecinie jest szkolenie młodzieży szkolnej podczas wakacji letnich na "Warsztatach ekologicznych", gdzie wypoczynek jest połączony z przekazywaniem wiedzy ekologicznej. ZO LOP zorganizował w okresie wakacji letnich 4 turnusy, w następujących miejscowościach: Wiśle, Zawoi, Białce Tatrzańskiej, Jastrzębiej Górze. W Warsztatach ekologicznych wzięło udział ogółem 420 dzieci i młodzieży pracującej w kołach Ligi lub będącej jej sympatykami.

Galeria: 
ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE
ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE
ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE
ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE