Author page: LOP

Konkurs plastyczny z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości (V edycja, termin: 10 listopada 2022)

„Polska Przyroda Wspólnym Dobrem – symbole narodowe” § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy konkurs („Konkurs”) organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręgw Szczecinie. § 2 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwaw Wojewódzkim Konkursie Plastycznym z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt.  „Polska Przyroda wspólnym dobrem – symbole narodowe”   zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac…

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ „MÓJ LAS”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i DrzewnictwaZarząd Główny Liga Ochrony PrzyrodyZarząd Główny o g ł a s z a j ą XXXVI EDYCJĘ – 2022/ 2023 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem MÓJ LAS 1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.2. Konkurs prowadzony jest…

WAŻNE informacje dotyczące wyjazdu na kolonie

Ostateczny termin dostarczenia kart kwalifikacyjnych – 30.06.2022 r. Zbiórka 07.07.2022 r. w godzinie 18:10 w holu przy poczekalni dworca Głównego PKP Szczecin. Dzieci mają ze sobą zabrać: legitymację szkolną; bagaż spakowany tak, aby dziecko było w stanie na dworcu w Zakopanem samo sobie z nim poradzić; ręczniki, środki czystości; jeśli dziecko przyjmuje leki (szczególnie dzieci z chorobą lokomocyjną -Aviomarin lub…