O nas

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

działalność edukacyjna

Liga Ochrony Przyrody od początku swojego istnienia (1928 r.) bardzo duży nacisk kładła na szeroko pojętą edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ziemiach szczecińskich Liga rozpoczęła swoją działalność w 1954 roku dzięki tak znakomitym społecznikom, jak: prof. Pomorskiej Akademii Medycznej – Stanisław Zajączek, prof. Akademii Rolniczej w Szczecinie – Stefan Kownas, dr AR w Szczecinie – Urszula Kierska – Grinn i inni.

Edukacja ekologiczna

Obecnie edukacja ekologiczna także należy do priorytetowych celów Ligi i jest przez Zarząd Okręgu w Szczecinie realizowana w następujących formach:

 • „Warsztaty ekologiczne” dla dzieci, młodzieży i studentów w parkach narodowych, krajobrazowych lub w ich bliskości w postaci kolonii szkoleniowych, spływów kajakowych, obozów wędrownych i rowerowych;
 • Konkursy i przyrodnicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i wyższych uczelniach – wystawy nagrodzonych prac;
 • Szkolenia przyrodnicze dla młodzieży szkolnej w postaci wykładów w szkołach oraz prelekcji w atrakcyjnych przyrodniczo miejscach;
 • Edukacja ekologiczna w ramach działalności Przedszkolnych, Szkolnych i Akademickich Kół LOP;
 • Wyjazdy szkoleniowe do parków narodowych, krajobrazowych i innych ciekawych przyrodniczo miejsc Pomorza Zachodniego dla członków, jak i opiekunów Szkolnych i Akademickich Kół LOP;
 • Projektowanie i realizacja ścieżek dydaktyczno – edukacyjnych w terenie – Rada Młodzieżowa LOP;
 • Konferencje naukowe i seminaria poświęcone tematyce ochrony środowiska w wymiarze globalnym i regionalnym;
 • Akcje ekologiczne związane z obchodami tzw. „kalendarzowych świąt ekologicznych”, jak i poruszające aktualne problemy środowiska w regionie i świecie;
 • Działalność wydawnicza i propagandowa (albumy, broszury, foldery, plakaty, kalendarze i informatory przyrodnicze, miesięcznik „Przyroda polska”, itd.) propagująca kulturę i etykę ekologiczną oraz wyrabiająca wśród czytelników wrażliwość na problemy związane z ochroną przyrody i potrzebę jej ochrony.

Oferta dla szkół:

line

 • Prelekcje w szkołach i poza nimi prowadzone przez przeszkolonych prelegentów przyrodniczych Rady Młodzieżowej LOP,
 • Miesięcznik „Przyroda polska” wraz z biuletynem EKO-edukacyjnym”, na łamach którego nauczyciele mogą umieszczać artykuły sprawozdawcze z pracy Przedszkolnych i Szkolnych Kół LOP oraz inne czasopisma przyrodnicze,
 • Broszury i foldery edukacyjne propagujące ideę proekologiczną,
 • Nagrody książkowe dla laureatów i uczestników międzyszkolnych, gminnych i powiatowych konkursów ekologicznych organizowanych przez Przedszkolne, Szkolne i Akademickie Koła LOP,
Wszystkie materiały przekazywane są Opiekunom Kół bezpłatnie

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym statutem naszego stowarzyszenia.

Pobierz Statut LOP