Wydawnictwa

Kalendarz LOP 2023

Pobierz na swój komputer

Liga polnej bioróżnorodności

Niniejszy „Dzienniczek Polnej Bioróżnorodności” ma na celu udokumentowanie stanu zróżnicowania biologicznego organizmów w najbliższym otoczeniu adresatów. Jego zadaniem jest wskazanie, co wpływa na rozwój bioróżnorodności, jakie są jej zadania, a przede wszystkim: zagrożenia i sposoby ochrony bioróżnorodności.
Dzienniczek zachęca do kreatywnej pracy, pogłębiania wiedzy, uważnych obserwacji przyrody oraz szukania zależności pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Uświadamia potrzebę prowadzenia zrównoważonej gospodarki oraz kształtuje właściwą postawę proekologiczną.

Pobierz na swój komputer

Spotkanie z Elką Kropelką

Kampania informacyjno – edukacyjna „ELKA KROPELKA W AKADEMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” Została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pobierz na swój komputer

Prelekcja Elka kropelka młodsze dzieci przedszkolne

Kampania informacyjno – edukacyjna „ELKA KROPELKA W AKADEMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” Została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pobierz na swój komputer

Myśl ekologicznie - oddychaj czystym powietrzem

Scenariusze zajęć dla nauczycieli

- Scenariusze zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych
- KARTA PRACY - teren POROSTY
- KARTY PRACY - METODY AKTYWNE
- Scenariusze zajęć dla nauczycieli szkól ponad podstawowych
- KARTY PRACY - BIOLOGIA

Pobierz na swój komputer

Żyj z przyrodą w zgodzie cz. I

2019/2020

Przedszkole Publiczne nr 3 „Pentliczek”
Opracowanie i realizacja zadań: Renata Wiśniewska
udział w realizacji zadań: Małgorzata Szpakowska

Pobierz na swój komputer

Żyj z przyrodą w zgodzie cz. II

2019/2020

Przedszkole Publiczne nr 3 „Pentliczek”
Opracowanie i realizacja zadań: Renata Wiśniewska
udział w realizacji zadań: Małgorzata Szpakowska

Pobierz na swój komputer