Aktualności

XX Jubileuszowe Spotkanie Przyrodników – Grzymiradz

W Oddziale LOP w Dębnie odbyły się coroczne Spotkania Przyrodników. W 2022 roku wydarzenie szczególne, bo są to już XX, więc jubileuszowe. Realizowane są co roku w różnych miejscowościach łącząc z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, bo najważniejszym dziedzictwem całej ludzkości jest właśnie przyroda.

Podpisanie umowy dofinansowania z WFOŚiGW

Olimpiada, konkursy, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, ale także – tworzenie łąk kwietnych i zakup roślin miododajnych. Dzięki niemal 170 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Liga Ochrony Przyrody zrealizuje program edukacyjny dla ponad 60 tysięcy mieszkańców naszego regionu.

Konkurs plastyczny z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości (V edycja, termin: 10 listopada 2022)

„Polska Przyroda Wspólnym Dobrem – symbole narodowe” § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy konkurs („Konkurs”) organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręgw Szczecinie. § 2 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwaw Wojewódzkim Konkursie Plastycznym z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt.  „Polska Przyroda wspólnym dobrem – symbole narodowe”   zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac…

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ „MÓJ LAS”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i DrzewnictwaZarząd Główny Liga Ochrony PrzyrodyZarząd Główny o g ł a s z a j ą XXXVI EDYCJĘ – 2022/ 2023 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem MÓJ LAS 1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.2. Konkurs prowadzony jest…