Aktualności

„Woda w krajobrazie?”

Konkurs „Woda w krajobrazie?”
organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Oszczędzam wodę- chronię przyrodę” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie

Konkurs „Mój las” – wyniki

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych podzielonych na cztery kategorie wiekowe:

Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III,
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI,
Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII,
Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych,