Wyniki konkursu„Mój las” – edycja XXXVII

PROTOKÓŁ

Spisany w dniu 17.01.2024 r. z oceny prac zgłoszonych do etapu regionalnego konkursu
„Mój las” – edycja XXXVII

Oceny nadesłanych prac dokonała komisja konkursowa w składzie:

 1. Niemyjska Beata  – Przewodnicząca
 2. Bartosiak Beata – Członek
 3. Bochenek Maria – Członek

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych podzielonych na cztery kategorie wiekowe:

 1. Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III,
 2. Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI,
 3. Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII,
 4. Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych,

Dla poszczególnych kategorii wiekowych wyznaczony był odrębny temat pracy konkursowej:

 1. Kategoria I –    „Co można zrobić z drewna”
 2. Kategoria II –   „Jak powstaje las”
 3. Kategoria III – „Sport i turystyka w lesie?”
 4. Kategoria IV – „Las a społeczeństwo”

Na konkurs wpłynęło ogółem 82 prace, w tym:

 1. W kategorii I – 38 prac,
 2. W kategorii II – 12 prac,
 3. W kategorii III – 0 prac,
 4. W kategorii IV – 32 prac.

Większość nadesłanych do biura Organizatora szczebla regionalnego konkursu, ZO LOP
w Szczecinie, prac spełniało warunki uczestnictwa w konkursie przedstawione w regulaminie. Wszystkie prace opatrzone były imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz kategorią wiekową, imieniem
i nazwiskiem opiekuna pracy, dokładnym adresem szkoły oraz tytułem pracy. Prace były wykonane samodzielnie i z dbałością o estetykę i detale. Wszystkie spośród prac był zgodna
z wyznaczonymi tematami.

Oceny dokonano na podstawie skali punktowej od 1 do 10. Brano pod uwagę przede wszystkim treść merytoryczną opracowania, wartość estetyczną, pomysłowość i oryginalność oraz stopień samodzielności.

Bardzo nam przykro, że niestety w trzeciej kategorii wiekowej tym razem nie napłynęła ani jedna praca.

Komisja konkursowa po przejrzeniu wszystkich prac miała duży problem z dokonaniem wyboru najlepszych prac, dlatego w pierwszej i czwartej kategorii wiekowej postanowiono przyznać po dwa równorzędne miejsca I, II i III oraz maksymalnie dwie prace z każdej kategorii wiekowej, które uczestniczyć będą w etapie ogólnopolskim konkursu, realizowanym przez Zarząd Główny SITLiD i Zarząd Główny LOP.

I kategoria wiekowa – „Co można zrobić z drewna”

Prace nagrodzone w tej kategorii wiekowej wyróżniały się bardzo wysokimi wartościami estetycznymi, pomysłowymi technikami plastycznymi.  Autorzy w ciekawy sposób ukazywali temat pracy, w różnych konfiguracjach przedstawiając co można zrobić z drewna. Do wykonania prac wykorzystywano różne techniki plastyczne oraz materiały, w tym także pochodzenia naturalnego. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria komisja postanowiła przyznać następujące miejsca.

I miejsce:  Kuba Szpurek, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

Opiekun:  Roma Kostrzewa,  

Praca stanowi ciekawą kompozycję plastyczną.  Wyróżnia się wyjątkową szczegółowością przedstawionego tematu, oraz szerokim spojrzeniem na w/w tematykę. Całość tworzy spójną kompozycję.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

I miejsce: Zuzanna Patyk, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Edyta Kucal,  

Praca wyróżnia się obfitością wykorzystanych elementów, wśród których znalazły się nie tylko gotowe materiały drewniane, ale także  naklejki obrazujące co można zrobić z drewna. Jest bardzo estetyczna i bogata w treść tematyczną. Tło pracy stanowią deski. Praca bardzo estetyczna i pięknie wykonana. Całość tworzy spójną, przemyślaną kompozycję.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Aleksandra Kozłowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Edyta Kucal  

Praca wyróżniająca się wyjątkową oryginalnością w ujęciu tematu.  Widać też dużą samodzielność w wykonaniu pracy

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.                                                                                        

II miejsce: Gabriel Pasek, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

Opiekun:  Roma Kostrzewa, 

Praca wykonana kilkoma technikami plastycznymi, mamy tu farby oraz modelinę. Całość tworzy ciekawy obrazek wkomponowany w koronę drzewa. Wykonana bardzo starannie z dbałością o zachowanie szczegółów

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

III miejsce: Alicja Gawlicka, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,

Opiekun: Edyta Kucal

Praca wykonana z zastosowaniem kilku technik plastycznych. Bardzo ciekawie przedstawiono tematykę konkursu. Przedmioty, które można zrobić z drewna umiejętne wkomponowanych w plan. Całość bardzo estetycznie wyklejona na ciekawie pomalowanym tle.  Całość tworzy spójną, przemyślaną kompozycję.

III miejsce: Pola Grygowska, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogardzie,

Opiekun: Joanna Machocka

Praca bardzo ładna pokazująca temat z pespektywy wody. Widać samodzielność wykonanej pracy z zastosowaniem kilku technik plastycznych.

Komisja postanowiła przyznać pięć wyróżnień oraz pięć prac nagrodzono za  udział ze względu na wyrównany poziom prac i duże zaangażowanie dzieci:

 1. WYRÓŻNIENIA:
  Adam Mordziak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie 
   

             Opiekun: Beata Biniecka

 • Vanessa Pasek, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

              Opiekun:  Roma Kostrzewa, 

 • Wiktor Zieliński, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowogardzie

              Opiekun: Beata Siedlecka,

 • Amelia Raczyńska, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Bogumiła Olejnik

 • Wiktor Szymczak, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Iwona Kusek.

UDZIAŁ:
        1.    Lena Żywicka, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

               Opiekun: Marzanna Kijowska

 • Kaja Kochanowicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

                Opiekun: Beata Biniecka

 • Bartosz Aniszewski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

                Opiekun: Beata Biniecka

 • Anastazja Hajduk, Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

               Opiekun: Beata Siedlecka

 • Antoni Kalinowski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

               Opiekun: Ewa Antczak

II kategoria wiekowa – „Jak powstaje las ?”

I miejsce: Aleksandra Jarczewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Agnieszka Białczak

Praca bardzo oryginalna, pomysłowa, wyczerpująca temat. Pięknie i bardzo estetycznie wykonana szata graficzna

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Oliwia Traczykowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie

Opiekun: Lilianna Janeczek

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

III miejsce: Bartłomiej Burek, Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich

Opiekun: Anna Mikuś

III miejsce: Dimitri Taftai, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie

Opiekun: Lilianna Janeczek

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy w tej kategorii wiekowej w bardzo ładny, przejrzysty
i wyczerpujący sposób zapoznali nas z w/w tematem.  

III kategoria wiekowa – „Sport i turystyka w lesie”

Niestety z żalem informujemy, że na tak ciekawy temat nie wpłynęła ani jedna praca.

IV kategoria wiekowa – „Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce”

I miejsce: Maciej Serafin, Zespół Szkół nr 6 w Szczecinku

Opiekun: Joanna Pawłowicz

Bardzo obszernie przedstawiony temat, z dużą ilością zdjęć, grafiki odręcznych rysunków. Zawiera wstęp, rozwinięcie oraz podsumowanie tematu. Wypisano bibliografię.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

I miejsce: Mikołaj Marek, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Po raz kolejny autor przedstawił temat w formie opowiadania. Merytorycznie poprawna, zawiera wiele bardzo ciekawych informacji na temat.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Julia Ordowska, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

Opiekun:  Roma Kostrzewa,   

II miejsce: Agnieszka Jesionek, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

III miejsce: Michał Cybulski, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

III miejsce: Amelia Marek, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Ciekawa forma merytoryczna oraz szata graficzna z wieloma zdjęciami. Oczywiście zawiera wszystkie niezbędne informacje, ale zabrakło podania źródeł, z których korzystała przy pisaniu pracy i krótkiego podsumowania.


Ponadto komisja postanowiła wyróżnić dwie nadesłane prace.

Wyróżnienie: Filip Stępień, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Wyróżnienie: Maja Krystosiak, Zespół Szkół im I. Łukasiewicza w Policach

Opiekun: Agata Sobczak

Komisja konkursowa pragnie złożyć serdeczne podziękowania autorom prac jak i opiekunom nadzorującym. Przesłane prace stały na wysokim poziomie i wybranie zwycięzców etapu regionalnego stanowiło dla komisji wyzwanie. Z tego względu Komisja składa szczególne gratulacje laureatom i wyróżnionym w konkursie. Mamy nadzieję, iż zarówno młodzież jak i nauczyciele chętnie wezmą udział również w kolejnych edycjach konkursu i nadal będą zgłębiać wiedzę o lesie.

Tagi: