Wyniki Konkursu plastycznego „Mieszkańcy Morza”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczecinie
w ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnej
ph.”Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem”
dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie .

Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie:

  1. Danuta Chodyniecka – przewodnicząca komisji
  2. Beata Bartosiak – członek komisji
  3. Anna Dworakowska– członek komisji

Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych:

  1. I kategoria – przedszkola i klasy 0
  2. II kategoria – szkoły podstawowe klasy I – III
  3. III kategoria – szkoły specjalne

Wszystkie nadesłane do biura Organizatora, ZO LOP w Szczecinie, prac spełniały warunki uczestnictwa. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi organizmy żyjące
w środowisku morskim, na jego różnorodność, bogactwo występującej flory i fauny.
Do biura dostarczono prace wraz z pełnym opisem – imieniem i nazwiskiem autora, tytułem konkursu, adresem szkoły i imieniem i nazwiskiem opiekuna pracy.

Do oceny prac konkursowych przyjęto pięciostopniową skalę (1 – 5). Pod uwagę brano przede wszystkim estetykę pracy, zgodność z tematem oraz kreatywne podejście do tematu. Pod uwagę brano również sposób wykonania pracy, użyte materiały i ich trwałość na pracy. Utworzone prace charakteryzowały się wysokim poziomem wykonania estetycznego.
Uczestnicy konkursu wykazali się starannością w wykonaniu pracy.

Komisja konkursowa doceniając wniesiony wkład i zaangażowanie uczestników, postanowiła w kategorii I przyznać jeno pierwsze miejsce, ponieważ w tej kategorii wiekowej wpłynęła tylko jedna praca, ale za to bardzo ładna, uwzględniająca temat. Natomiast
w kategorii II przyznano po dwa miejsce I, II i III oraz pięć wyróżnień.
W trzeciej kategorii – szkoły specjalne przyznano po jednym pierwszym, drugim i trzecim miejscem.

I kategoria – przedszkola i klasy )

I miejsce: WERONIKA ZABOROWSKA
z Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół Publicznych w Mostach,
Opiekun: Anna Lewandowska

II kategoria – szkoły podstawowe kl. I – III

I miejsce: STANISŁAW GÓRECKI,
z Zespołu Szkół Publicznych w Mostach, Opiekun: Magdalena Zygadlewicz,

I miejsce: GABRIELA GROCHOLA,
ze Szkoły Podstawowej NR 3 w Nowogardzie, Opiekun: Iwona Kusek,

II miejsce: JULIA DULEMBA – KUCZYŃSKA
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie, Opiekun: Katarzyna Matusiak,
II miejsce: NATALIA BALICKA,
z Zespołu Szkół Publicznych w Mostach, Opiekun: Magdalena Zygadlewicz,

III miejsce: ANTONINA DURAJ,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Iwona Kusek,

III miejsce: INEZ IDZIKOWSKA,
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie, Opiekun: Katarzyna Matusiak,

Wyróżnienie: KRYSTYNA BILUKHA,
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie, Opiekun: Katarzyna Matusiak,

Wyróżnienie: KALINA GOLACIAK,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Iwona Kusek,

Wyróżnienie: NATALIA STASIEWICZ,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Iwona Kusek,

Wyróżnienie: VIKTORIIA ZUIEVA,
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie, Opiekun: Katarzyna Matusiak,

Wyróżnienie: ADAM KRYSTKIEWICZ,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Iwona Kusek,

III kategoria – szkoły specjalne

I miejsce: JAKUB MODRZEJEWSKI

z Niepublicznej Szkoły Specjalnej nr 1 w Radowie Wielkim, Opiekun Aleksandra Kunc,

II miejsce: WIKTORIA KUBIK

z Niepublicznej Szkoły Specjalnej nr 1 w Radowie Wielkim, Opiekun Aleksandra Kunc,

III miejsce: NATALIA ŚMIGLICKA

z Niepublicznej Szkoły Specjalnej nr 1 w Radowie Wielkim, Opiekun Aleksandra Kunc,

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Komisja składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom za wysiłek włożony w zachęcenie młodzieży do udziału w konkursie.

Tagi: