Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU ROZGRYWEK II ETAPU XXXVIII OLIPMIADY WIEDZY
EKOLOGICZNEJ

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2023 r.

 

W wyniku przeprowadzonych rozgrywek I stopnia, do finału wojewódzkiego zgłoszono 36 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

W finale wzięło udział 24 uczestników, niestety aż 12 zakwalifikowanych uczniów nie zgłosiło się
w wyznaczonym na finał terminie.

Część pisemną finału wojewódzkiego przeprowadzono w regulaminowym czasie – 60 minut – bez konieczności przedłużania jego trwania.

Z przykrością stwierdzamy, że niezbędne minimum 70% (35 punktów) uzyskała tylko 1 uczestniczka Ze względu na to, iż w części pisemnej nie udało się wyłonić 12 uczestników do części ustnej, jury etapu okręgowego postanowiło dopuścić pięciu uczestników o najlepszym wyniku poniżej 70%
minimalnej liczby punktów – 34 – 32 punkty, zgodnie z przewidzianym w regulaminie rozgrywek wyjątkiem.

Po wyłonieniu niespełna sześciu uczestników z najlepszymi wynikami przystąpiono do części ustnej eliminacji. Zgodnie z wytycznymi finaliści odpowiadali kolejno na sześć pytań problemowych zawartych w przekazanych przez Główny Komitet Organizacyjny dwunastu zestawach. Każdy
z uczestników miał równy czas na udzielenie pełnej odpowiedzi, który wynosił: 3 minuty na pytania łatwiejsze, punktowane trzema punktami, oraz 5 minut na pytania trudniejsze, punktowane pięcioma punktami.

Odpowiedzi uczniów były oceniane przez 3 jurorów, a końcowa ocena stanowiła średnią uzyskaną
z ocen wszystkich jurorów.

Po zakończeniu części ustnej Przewodniczący Jury zsumował wyniki finalistów uzyskane
z części ustnej i pisemnej. Najwyższe noty (od 56 do 49,6) pozwoliły wyłonić
6 uczniów, którzy reprezentować będą województwo zachodniopomorskie na finale centralnym.

Wojewódzki Komitet OWE wyłonił również opiekuna uczestników z województwa zachodniopomorskiego na etap centralny: Panią Iwonę Szafińską (660414119), nauczyciel biologii w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

Wszyscy uczestnicy części ustnej oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
w Szczecinie.
Finaliści zakwalifikowani do etapu centralnego dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe,
a opiekunowie merytoryczni nagrody książkowe, ufundowane przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie

Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Robert Kawa

 

Etap okręgowy – 15.04.2023r.

Lista finalistów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Uzyskane punkty

I

ADAM BAJZERT

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE

56

II

MAŁGORZATA NADOLNA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE

55,3

III

SARA KĘDZIERSKA – BIEŁOWIEC

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE

54,6

IV

PAULINA MALLEK

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE

54,6

V

MARIA SOCHOŃ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE

53,6

VI

JULIA REIMER

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE

49,6

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Tagi: