Wyniki konkursu plastycznego na plakat „Woda środowiskiem życia”


organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczecinie
w ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnej
ph.”Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem”
dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie .

Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie:

 1. Danuta Chodyniecka – przewodnicząca komisji
 2. Beata Bartosiak – członek komisji
 3. Anna Dworakowska– członek komisji

Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych:

 1. I kategoria – szkoły podstawowe klasy IV-VI
 2. II kategoria – szkoły podstawowe klasy VI-VIII
 3. III kategoria – szkoły ponadpodstawowe

Wszystkie nadesłane do biura Organizatora, ZO LOP w Szczecinie, prac spełniały warunki uczestnictwa. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie wody w życiu codziennym człowieka, przyrody – natury. Jak ważne jest jej oszczędzanie i dbanie o środowisko wodne.
Do biura dostarczono prace wraz z pełnym opisem – imieniem i nazwiskiem autora, tytułem konkursu, adresem szkoły i imieniem i nazwiskiem opiekuna pracy.

Do oceny prac konkursowych przyjęto pięciostopniową skalę (1 – 5). Pod uwagę brano przede wszystkim estetykę pracy, zgodność z tematem oraz kreatywne podejście do tematu. Pod uwagę brano również sposób wykonania pracy, użyte materiały i ich trwałość na pracy. Utworzone prace charakteryzowały się wysokim poziomem wykonania estetycznego.
Uczestnicy konkursu wykazali się starannością w wykonaniu pracy.

Komisja konkursowa doceniając wniesiony wkład i zaangażowanie uczestników, postanowiła w kategorii I przyznać dwa równoległe miejsca pierwsze, jedno drugie oraz dwa trzecie. Natomiast w kategorii II przyznano po dwa miejsce I, II i III oraz jedno wyróżnienie.
Z przykrością stwierdzamy, że młodzież szkół ponadpodstawowych nie wykazała zainteresowania konkursem i w tej kategorii nie wpłynęła żadna praca.

I kategoria – szkoły podstawowe kl. IV – VI

I miejsce: ZUZANNA JAKUBOWSKA,
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie, Opiekun: Grażyna Zacharewicz,

I miejsce: MARIA KOSIAK,
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie, Opiekun: Jolanta Śliwińska,

II miejsce: ALEKSANDRA JARCZEWSKA,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Agnieszka Białczak,

III miejsce: JULIA OWCZAREK,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Agnieszka Białczak,

III miejsce: MIRELLA ROGALSKA,
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie, Opiekun: Lilianna Janeczek,

Wyróżnienie: MARHARYTA KRYVETSKA,
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie, Opiekun: Jolanta Śliwińska,

Wyróżnienie: KACPER OCHMAN,
z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach , Opiekun: Agata Sobczak,

Wyróżnienie: JAKUB KRZYŻANOWSKI,
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie, Opiekun: Grażyna Zacharewicz,

Wyróżnienie: LENA ORLON,
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie, Opiekun: Jolanta Śliwińska,

II kategoria – szkoły podstawowe kl. VII – VIII

I miejsce: WERONIKA KRUSIŃSKA,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Agnieszka Białczak,

I miejsce: OLIWIA ŚCIESZYŃSKA,
ze Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich, Opiekun: Anna Mikuś,

II miejsce: DANIEL CHOJNACKI,
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie, Opiekun: Lilianna Janeczek,

II miejsce: JAGODA BOROWIECKA

ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Agnieszka Białczak,

III miejsce: LENA PODGÓRSKA,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Agnieszka Białczak,

III miejsce: ALEKSANDER BOCHNIAK,
ze Szkoły Podstawowej w Kliniskach Wielkich, Opiekun: Anna Mikuś,

Wyróżnienie: MONIKA GRZELAK,
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Opiekun: Agnieszka Białczak

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Komisja składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom za wysiłek włożony w zachęcenie młodzieży do udziału w konkursie.

W dniu 23 maja br. zgłosiła się do Biura LOP Pani Monika Zdybicka nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie, z pracami wysłanymi na konkurs w dniu 28 kwietnia w placówce pocztowej, które niestety wróciły do szkoły w dniu 22 maja z adnotacją, że adresat nie odebrał przesyłki (nie otrzymaliśmy awiza, a listonosza nie było od dwóch tygodni). Ponieważ wyniki konkursu zostały już ogłoszone, a prace okazały się bardzo dobre, w pełni przedstawiające w/w problematykę, wykonane starannie ciekawymi technikami plastycznymi, komisja postanowiła w drodze wyjątku przyznać nagrody specjalne (tym bardziej, że nie wpłynęła żadna praca w kategorii III – szkół ponadpodstawowych) następującym uczniom:

 1. Klaudia Tomaszek
 2. Laura Pyrek
 3. Lila Morawska
 4. Anna Bilous
 5. Iga Borkowska
 6. Maria Misiuna

Wszystkie w/w osoby są uczniami klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Komisja składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom za wysiłek włożony w zachęcenie młodzieży do udziału w konkursie.

Tagi: