PROTOKÓŁ

spisany w dniu 06.03.2024 r. z oceny prac zgłoszonych na konkurs plastyczny – plakat
pod hasłem „SEGREGUJĘ I SORTUJĘ, A CO MOGĘ ODZYSKUJĘ ”

zorganizowanego w ramach zadania „Działania edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej 
z terenu woj. zachodniopomorskiego” – kampani edukacyjno – informacyjnej  pod hasłem „Dbamy o czystą planetę” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie:
1.	Beata Niemyjska – przewodnicząca komisji
2.	Beata Bartosiak – członek komisji
3.	Maria Bochenek – członek komisji

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych , podzielony na cztery kategorie wiekowe: 
1.	Kategoria I – klasy I - III,
2.	Kategoria II – klasy IV - VI
3.	Kategoria III – klasy VII – VIII
4.	Kategoria IV – szkoły ponadpodstawowe.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem we wszystkich kategoriach wiekowych, do tego stopnia, że nadesłano też prace z powiatu konińskiego 
w Wielkopolsce. Co prawda Kampania nasza dotyczy tylko województwa zachodniopomorskiego, ale komisja postanowiła docenić wkład dzieci włożony w prace 
i kilka z nich nagrodzić.
Ogólnie na konkurs wpłynęło 158 prac.  
Niestety nie wszystkie dostarczone do Biura ZO LOP w Szczecinie prace spełniały warunki uczestnictwa w konkursie. Najczęściej występującym błędem był brak hasła na plakacie, następny błąd to prace przestrzenne oraz niestety w pierwszej kategorii wiekowej dało się zauważyć duży wkład w pracę rodziców lub opiekunów. Poza tymi drobnymi uwagami uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością 
i kreatywnością w zwróceniu uwagi na potrzebę segregacji odpadów i recyklingu.
Konkurs miał na celu propagowanie postaw proekologicznych, motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami wynikającymi z nadmiernego zaśmiecania środowiska, uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i potrzebę jej ochrony oraz rozwijanie zainteresowań związanych z tematyką konkursu a przede wszystkim wyrażanie własnych spostrzeżeń.
Wszystko to zostało zawarte w pracach nadesłanych do biura LOP w Szczecinie. Uczestnicy zastosowali wiele ciekawych metod plastycznych, począwszy od akwareli poprzez naklejanki, ołówek i kredki. 
   Komisja długo debatowała nad wyróżnieniem prac, które najbardziej na to zasługują, dlatego zdecydowano o przyznaniu po dwa równorzędne miejsca w trzech pierwszych kategoriach wiekowych, po kilka wyróżnień jak i za udział.
Ponadto komisja postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla dzieci z pierwszej klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie – opiekun Katarzyna Witkowska – Wypart.

I kategoria – klasy I - III

I miejsce:
Joanna Lejman – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Marzanna Kijowska

Wiktoria Iwan – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Edyta Kucal

II miejsce:
Bogusz Julian – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Ewa Antczak

Natan Rapa – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Edyta Kucal
 
III miejsce:
Nikola Agacińska - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Edyta Kucal

Antoni Narkiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Marzanna Kijowska

Wyróżnienia:
Jar Berg – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
Opiekun pracy: Agata Sobczak 
Antonina Kosmala – Szkoła podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Iwona Kusek
Wiktor Szymczak - Szkoła podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Iwona Kusek

Za udział:
Nikola Szyszko – Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie
Opiekun Pracy: Małgorzata Dutka
Gabriela Polakowska - Szkoła podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Edyta Kucal

II kategoria – klasy IV -VI
  
I miejsce:

Oskar Wieczorek - Szkoła podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Agnieszka Białczak


II miejsce: 
Julia Kozińska – Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich
Opiekun pracy: Anna Mikuś
 
Mariia Kosiak – Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie
Opiekun Pracy: Jolanta Śliwińska

III miejsce:
Zuzanna Jakubowska – Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie
Opiekun pracy – Jolanta Śliwińska

Inesa Lohina - Szkoła Podstawowa Nr 20 w Szczecinie
Opiekun pracy: Marzena Próba

Wyróżnienia:
Piotr Marcinkowski – Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie
Opiekun pracy: Jolanta Śliwińska
Ida Szybiak - Szkoła Podstawowa Nr 20 w Szczecinie
Opiekun pracy: Marzena Próba
Filip Sergiej - Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie
Opiekun pracy: Małgorzata Dutka
Natalia Stasiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Agnieszka Białczak
Zuzanna Król – Szkoła Podstawowa Nr 20 w Szczecinie
Opiekun pracy: Marzena Próba

Za udział:
Jakub Szelewski – Szkoła Podstawowa w Golinie
Opiekun pracy: Agnieszka Sołtysiak
Hanna Klimczak - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Agnieszka Białczak
Dorian Redmerski – Szkoła Podstawowa 2 Goleniów
Opiekun Pracy: Iwona Bondar
Liliana Żywica - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Agnieszka Białczak
Emilia Bryks - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Agnieszka Białczak

III kategoria – klasy VII – VIII

I miejsce:
Maja Mej – Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
Opiekun Pracy: Monika Zdybicka

Wiktoria Wiśniewska - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
Opiekun Pracy: Monika Zdybicka

II miejsce:
Nazarii Benko - Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie
Opiekun pracy: Jolanta Śliwińska

Dorian Sawicki – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stargardzie
Opiekun pracy: Lilianna Janeczek

III miejsce:
Mateusz Pietrzak - Szkoła Podstawowa w Golinie
Opiekun pracy: Agnieszka Sołtysiak

Mariia Liuta - Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie
Opiekun pracy: Jolanta Śliwińska

Wyróżnienia:
Kateryna Makarenko - Szkoła Podstawowa Nr 20 w Szczecinie
Opiekun pracy: Marzena Próba

Lena Podgórska - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie
Opiekun pracy: Agnieszka Białczak

Hubert Napierała - Szkoła Podstawowa w Golinie
Opiekun pracy: Agnieszka Sołtysiak

Za udział:
Ivanna Chemyskova - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
Opiekun Pracy: Monika Zdybicka

Szymon Kuczyński - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
Opiekun Pracy: Monika Zdybicka

Anna Krakowiak - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie
Opiekun Pracy: Monika Zdybicka

IV kategoria – szkoły ponadpodstawowe

I miejsce:
Emilia Mehomedov – Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
Opiekun pracy: Jadwiga Czyż

Antoni Kaczmarek - Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
Opiekun pracy: Jadwiga Czyż

II miejsce:
Oliwia Polowczyk – Zespół Szkół Ekono. – Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu
Opiekun pracy: Maria Stankiewicz

Viktoriia Myhal – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
Opiekun pracy: Roma Kostrzewa

III miejsce:
Amelia Kula - Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
Opiekun pracy: Jadwiga Czyż

Wyróżnienia:
Weronika Kruk – Zespół Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku
Opiekun Pracy: Joanna Pawłowicz
Igor Piwowarek - Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu
Opiekun pracy: Maria Stankiewicz
Marcin Jaszczanin - Zespół Szkół Ekon. – Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu
Opiekun pracy: Maria Stankiewicz

Komisja gratuluje wszystkim laureatom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom prac za wysiłek włożony w zachęcenie dzieci a zwłaszcza młodzieży do udziału w konkursie oraz za merytoryczny nadzór nad przygotowanymi pracami. 
Jednocześnie po raz kolejny prosimy opiekunów prac aby imiona i nazwiska dzieci, nazwę i adres szkoły  pisać drukowanymi literami.Dzięki dokładnie i wyraźnie napisanymi informacjami unikniemy pomyłek w protokołach i na dyplomach.Mamy nadzieję, że autorzy prac będą kontynuować proekologiczne działania również po zakończeniu konkursu.
Tagi: