Konkurs plastyczny „Jak chronię klimat?” (II edycja, termin: 10 października 2022)

Konkurs organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno-informacyjna pt. „Dbamy o czysty klimat” dofinansowanej z WFOŚ i GW w Szczecinie.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza,
 • promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz zwrócenie uwagi
  na  możliwości zmniejszenia zagrożenia dotyczącego zanieczyszczenia powietrza np. poprzez liczne nasadzenia, które pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen, redukują ilość zanieczyszczeń,
 • zapoznanie się ze stanem zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i  pomysłowości,
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń.

Uczestnictwo w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
 • Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – przedszkola i klasy 0;

Kategoria II – szkoła podstawowa klasy I-III;

Kategoria III-  szkoły specjalne.

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (farby, kredki)  z wykorzystaniem różnych  naturalnych materiałów, powinny być wykonane w formacie A4, nie mogą być przestrzenne.
 • Obowiązują wyłącznie prace indywidualne. W przypadku szkół specjalnych – może być praca zespołowa.
 • Prace powinny zawierać: tytuł konkursu, imię i nazwisko autora oraz klasę, imię
  i nazwisko opiekuna, dokładny adres szkoły oraz telefon.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Wykonane prace należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody

 ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 15.10.2022 r.

 • Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe
  i książkowe – odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl
  do 30.10. 2022 roku.
Tagi: