Aktualności

Wyniki VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego” Ojczysta Przyroda jest w naszych sercach- Kocham Polską Przyrodę!”

VI Edycja- Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dofinansowanego ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie. Komisja w składzie: 1. Przewodnicząca – Danuta Chodyniecka 2. Członek – Beata Witczak 3. Członek- Bożena Ciesielska W dniu 24.10.2023 roku dokonała przeglądu prac plastycznych złożonych na konkurs, ogólnie wpłynęło 155 prac. Konkurs przeprowadzono w pięciu kategoriach: 1. Przedszkola i Szkoły Specjalne 2. Szkoły Podstawowe klasy I…

Wyniki VI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości,

dofinansowanego ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie. Komisja w składzie: W dniu 24.10.2023 roku dokonała przeglądu prac plastycznych złożonych na konkurs, ogólnie wpłynęło 155 prac. Konkurs przeprowadzono w pięciu kategoriach: Komisja oceniała prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: Komisja konkursowa stwierdziła, że większość prac została wykonana samodzielnie oraz bardzo starannie. W kilku pracach można było dostrzec bardzo profesjonalne wykonanie,…

Konkurs ,, MÓJ LAS”

Regulamin XXXVII edycji konkursu Zarząd Główny S I T L i D oraz Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny o g ł a s z a j ą XXXVII EDYCJĘ – 2023/ 2024 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MÓJ LAS 1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz…

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt. „Ojczysta przyroda jest w naszych sercach – kochamy polską przyrodę”

Konkurs jest objęty patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego (www.szczecin.uw.gov.pl) i dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Wyniki II edycji Konkursu „Co wisi w powietrzu”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno-informacyjna pt. „Dbamy o czysty klimat” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie. Konkurs skierowany był do grup uczniów (minimum 6 osób) szkół podstawowych i średnich, pod kierunkiem opiekuna. Do konkursu zakwalifikowało się 5 szkół, które otrzymały,…

Wyniki Konkursu „Ekosystem rzek”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Okręg w Szczecinie w ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnej ph. „Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem”      dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie Konkurs adresowany był do młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Konkurs był przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: Kategoria I – szkoła podstawowa klasy…

Wyniki konkursu plastycznego na plakat „Woda środowiskiem życia”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczeciniew ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnejph.”Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem”dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie . Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie: Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: Wszystkie nadesłane do biura Organizatora, ZO LOP w Szczecinie, prac spełniały warunki uczestnictwa.…

Wyniki Konkursu plastycznego „Mieszkańcy Morza”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczeciniew ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnejph.”Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem”dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie . Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie: Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: Wszystkie nadesłane do biura Organizatora, ZO LOP w Szczecinie, prac spełniały warunki uczestnictwa.…