Konkursy w roku szkolnym 2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami czterech konkursów, które odbędą się w bieżącym roku szkolnym. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału.

Regulamin konkursu opisowego „Śmieci a recykling”

Konkurs organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczecinie
w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno-informacyjna pt. „Dbamy o czystą planetę” dofinansowanej z WFOŚ i GW w Szczecinie.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na problemy ekologicznezwiązane z gospodarką odpadami, w szczególności poprzez zapoznanie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz ich ponownego wykorzystania;
 • promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska poprzez segregację odpadów, recykling
 • zapoznanie się ze stanem zanieczyszczenia w swojej okolicy,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności,
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń.

Uczestnictwo w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
 • Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – klasy IV-VIII

Kategoria II – Klasy VII-VIII

Kategoria III-  szkoły ponadpodstawowe

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

 • Praca powinna zawierać do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
  Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
  Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
 • Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
 • Prace powinny zawierać dołączoną metryczkę: tytuł konkursu, imię i nazwisko autora oraz klasę, imię i nazwisko opiekuna, dokładny adres szkoły oraz telefon opiekuna.
  Kryteria oceny:
 • wartość merytoryczna pracy,
 • forma opracowania pracy,
 • samodzielność w opracowaniu pracy oraz oryginalność ujęcia tematu,
 • ogólna estetyka pracy,
 • pomysłowość szaty graficznej.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Wykonane prace należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin
  w terminie do 24.11.2023 r.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl
  do 11.12.2023 roku.

Regulamin konkursu na plakat „Segreguję i sortuję, a co mogę odzyskuję”

Konkurs organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczecinie
w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno-informacyjna pt. „Dbamy o czystą planetę” dofinansowanej z WFOŚ i GW w Szczecinie.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na problemy ekologiczne związane z gospodarką odpadami, w szczególności poprzez zapoznanie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz ich ponownego wykorzystania;
 • promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska poprzez segregację odpadów, recykling,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności,
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń.

Uczestnictwo w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
 • Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – klasy I-III

Kategoria II – klasy IV-VIII

Kategoria III – Klasy VII-VIII

Kategoria IV – szkoły ponadpodstawowe

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

 • Podmiotem konkursu przedstawienie tematu w formie plakatu w formacie A3. Plakat musi zawierać hasło „Segreguję i sortuję, a co mogę odzyskuję”
 • Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
 • Prace powinny zawierać metryczkę (na odwrocie): tytuł konkursu, imię i nazwisko autora oraz klasę, imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna, dokładny adres szkoły. Kryteria oceny:
 • wartość merytoryczna pracy,
 • samodzielność w opracowaniu pracy oraz oryginalność ujęcia tematu,
 • jakość podjętych działań,
 • ogólna estetyka pracy,
 • pomysłowość szaty graficznej.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Wykonane prace należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 23.02.2024 r.
 • Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe
  i książkowe – odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl
  do 12.03.2024 roku.

Regulamin konkursu plastycznego „Segreguję, nie zaśmiecam”

Konkurs organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczecinie
w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno-informacyjna pt. „Dbamy o czystą planetę” dofinansowanej z WFOŚ i GW w Szczecinie.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na problemy ekologicznezwiązane z gospodarką odpadami
 • promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska poprzez segregację odpadów, recykling
 • zapoznanie się ze stanem zanieczyszczenia w swojej okolicy,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności,
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń.

Uczestnictwo w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz specjalnych.
 • Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – przedszkola i klasy 0;

Kategoria II – szkoła podstawowa klasy I-III;

Kategoria III-  szkoły specjalne.

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (farby, kredki) z wykorzystaniem różnych naturalnych materiałów, powinny być wykonane maksymalnie w formacie A3, nie mogą być przestrzenne.
 • Obowiązują wyłącznie prace indywidualne. W przypadku szkół specjalnych – może być praca zespołowa.
 • Prace powinny zawierać (na odwrocie): tytuł konkursu, imię i nazwisko autora oraz klasę, imię i nazwisko opiekuna, dokładny adres szkoły oraz telefon opiekuna.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Wykonane prace należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 26.10.2023 r.
 • Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe
  i książkowe – odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl
  do 09.11.2023 roku.

Regulamin konkursu na prezentację „Kto jest Eko – ten zajdzie daleko” ph. „Segreguję, odzyskuję, nie marnuję”

Regulamin konkursu na prezentację „Kto jest Eko – ten zajdzie daleko” ph. „Segreguję, odzyskuję, nie marnuję”

Konkurs organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczecinie
w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno-informacyjna pt. „Dbamy o czystą planetę” dofinansowanej z WFOŚ i GW w Szczecinie.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na problemy ekologicznezwiązane z gospodarką odpadami, w szczególności poprzez zapoznanie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz ich ponownego wykorzystania;
 • promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska poprzez segregację odpadów, recykling,
 • zapoznanie się ze stanem zanieczyszczenia w swojej okolicy,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności,
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń.

Uczestnictwo w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
 • Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – klasy IV-VIII

Kategoria II – Klasy VII-VIII

Kategoria III-  szkoły ponadpodstawowe

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

 • Podmiotem konkursu jest dokumentacja działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska, w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ich ponownego wykorzystania (recykling, reuse), w formie prezentacji multimedialnej.
 • Prezentacja powinna zawierać do 15 slajdów i zostać przesłana do organizatora na pendriv’ie
 • Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
 • Prace powinny zawierać stronę tytułową: tytuł konkursu, imię i nazwisko autora oraz klasę, imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna, dokładny adres szkoły. Kryteria oceny:
 • wartość merytoryczna pracy,
 • samodzielność w opracowaniu pracy oraz oryginalność ujęcia tematu,
 • jakość podjętych działań,
 • ogólna estetyka pracy,
 • pomysłowość szaty graficznej.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Wykonane prace należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 20.10.2023 r.
 • Dla laureatów i uczestników konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe
  i książkowe – odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl
  do 03.11.2023 roku.
Tagi: