Aktualności

Wyniki konkursu „Roślinność mojej okolicy

Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie:  Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych:    Uczestnicy konkursu „Roślinność mojej okolicy” podjęli się ogromnego wyzwania. Roślinność – to temat, który można przedstawić na wiele sposobów.  Właśnie oryginalnego spojrzenia szukaliśmy w nadesłanych pracach – udało się. Szczegóły i detale określające charakterystykę miejsca, pora dnia, w której naciśnięty został spust migawki oraz niecodzienna perspektywa…

Wyniki konkursu „Jak chronię klimat?”

zrealizowanego w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno-informacyjna pt. „Dbamy o czysty klimat” dofinansowanej z WFOŚiGW w Szczecinie. Oceny nadesłanych prac dokonała komisja konkursowa w składzie: W konkursie brały udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych: Kategoria I – przedszkola, klasy 0 i klasy I (połączono częściowo kategorie z uwagi na ilość prac);…

XX Jubileuszowe Spotkanie Przyrodników – Grzymiradz

W Oddziale LOP w Dębnie odbyły się coroczne Spotkania Przyrodników. W 2022 roku wydarzenie szczególne, bo są to już XX, więc jubileuszowe. Realizowane są co roku w różnych miejscowościach łącząc z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, bo najważniejszym dziedzictwem całej ludzkości jest właśnie przyroda.

Podpisanie umowy dofinansowania z WFOŚiGW

Olimpiada, konkursy, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, ale także – tworzenie łąk kwietnych i zakup roślin miododajnych. Dzięki niemal 170 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Liga Ochrony Przyrody zrealizuje program edukacyjny dla ponad 60 tysięcy mieszkańców naszego regionu.

Konkurs plastyczny z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości (V edycja, termin: 10 listopada 2022)

„Polska Przyroda Wspólnym Dobrem – symbole narodowe” § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy konkurs („Konkurs”) organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręgw Szczecinie. § 2 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwaw Wojewódzkim Konkursie Plastycznym z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt.  „Polska Przyroda wspólnym dobrem – symbole narodowe”   zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac…