Aktualności

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt. „Ojczysta przyroda jest w naszych sercach – kochamy polską przyrodę”

Konkurs jest objęty patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego (www.szczecin.uw.gov.pl) i dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Wyniki II edycji Konkursu „Co wisi w powietrzu”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno-informacyjna pt. „Dbamy o czysty klimat” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie. Konkurs skierowany był do grup uczniów (minimum 6 osób) szkół podstawowych i średnich, pod kierunkiem opiekuna. Do konkursu zakwalifikowało się 5 szkół, które otrzymały,…

Wyniki Konkursu „Ekosystem rzek”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Okręg w Szczecinie w ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnej ph. „Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem”      dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie Konkurs adresowany był do młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Konkurs był przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: Kategoria I – szkoła podstawowa klasy…

Wyniki konkursu plastycznego na plakat „Woda środowiskiem życia”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczeciniew ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnejph.”Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem”dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie . Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie: Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: Wszystkie nadesłane do biura Organizatora, ZO LOP w Szczecinie, prac spełniały warunki uczestnictwa.…

Wyniki Konkursu plastycznego „Mieszkańcy Morza”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej LOP Okręg w Szczeciniew ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnejph.”Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem”dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie . Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie: Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: Wszystkie nadesłane do biura Organizatora, ZO LOP w Szczecinie, prac spełniały warunki uczestnictwa.…