Konkurs fotograficzny „Roślinność mojej okolicy” (termin 31 października 2022)

organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach Działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego Kampania edukacyjno-informacyjnej  „Dbamy o czysty klimat” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody
 • poszerzenie wiedzy ekologicznej  dotyczącej konieczności ochrony zasobów wodnych
 • zapoznanie się ze stanem zbiorników wodnych w najbliższej okolicy 
 • rozpowszechnienie obcowania z przyrodą
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń i  wyciągania wniosków
 • rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią

Uczestnictwo w konkursie:

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Kategoria I – szkołą podstawowa kl. IV -VI

Kategoria II – szkoła podstawowa kl. VII- VIII

Kategoria III szkoły średnie  

Warunki uczestnictwa i forma prac  konkursowych:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia  wykonanego w formacie A4 przedstawiającego ciekawy krajobraz z elementami  roślinności, ciekawych łąk kwietnych (rośliny mające wpływ na czystość powietrza lub miododajne)
 • Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane i powinny stanowić własność autorów
 • Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę jakość wykonanych zdjęć, oryginalność
  i kreatywność w ujęciu tematu oraz wrażenia artystyczne odbiorcy.
 • Prace powinny zawierać na odwrocie fotografii tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora oraz klasę, dokładny adres szkoły oraz telefon i imię i nazwisko opiekuna.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Wywołane zdjęcia w formacie A4 należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody                             ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 31.10.2022 r.
 • Dla laureatów konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe – odbiór osobisty dla uczestników ze Szczecina, dla pozostałych wysyłka pocztą lub odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl do
15 listopada 2022 roku.

Tagi: