2021/2020 Wojewódzki Konkurs Plastyczny z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. „Ojczysta Przyroda jest w naszych sercach” 

Konkurs organizowany cyklicznie od 2018 roku mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród odbiorców zadania oraz wykształcenie nawyków proekologicznych i szacunku do ojczystej przyrody wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

Tematem prac konkursowych była ojczysta przyroda, która nierzadko kojarzy się z polskością, patriotyzmem. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem ojczystej przyrody poprzez znajomość symboli przyrody, które świadczą o męstwie i dumie narodowej. Zaliczamy tu Orła Białego, który znajduje się w godle polskim i jest jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa. Inne symbole: bocian biały, żubr, dąb. 

Tagi: