Konkurs „Mój las” – wyniki

PROTOKÓŁ

Spisany w dniu 26.01.2022 r. z oceny prac zgłoszonych do etapu regionalnego konkursu
„Mój las” – edycja XXXIV

Oceny nadesłanych prac dokonała komisja konkursowa w składzie:

 1. Niemyjska Beata  – Przewodnicząca
 2. Bartosiak Beata – Członek
 3. Bochenek Maria – Członek

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych podzielonych na cztery kategorie wiekowe:

 1. Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III,
 2. Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI,
 3. Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII,
 4. Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych,

Dla poszczególnych kategorii wiekowych wyznaczony był odrębny temat pracy konkursowej:

  1. Kategoria I –    „Na leśnej polania”
 • Kategoria II –   „Kropla, strumień jezioro – leśny mokry Świat”
 • Kategoria III – „Jakie korzyści czerpiemy z lasu”
 • Kategoria IV – „Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach –   mój wpływ na          jej zachowanie”

Na konkurs wpłynęło ogółem 46 prac, w tym:

 1. W kategorii I – 33 prac,
 2. W kategorii II – 0 prac,
 3. W kategorii III – 1 prac,
 4. W kategorii IV – 12 prac.

Większość nadesłanych do biura Organizatora szczebla regionalnego konkursu, ZO LOP w Szczecinie, prac spełniało warunki uczestnictwa w konkursie przedstawione w regulaminie. Wszystkie prace opatrzone były imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz kategorią wiekową, imieniem i nazwiskiem opiekuna pracy, dokładnym adresem szkoły oraz tytułem pracy. Prace były wykonane samodzielnie i z dbałością o estetykę i detale. Wszystkie spośród prac był zgodna z wyznaczonymi tematami.

Oceny dokonano na podstawie skali punktowej od 1 do 10. Brano pod uwagę przede wszystkim treść merytoryczną opracowania, wartość estetyczną, pomysłowość i oryginalność oraz stopień samodzielności.

Komisja konkursowa po przejrzeniu wszystkich prac miała duży problem z dokonaniem wyboru najlepszych prac, dlatego w pierwszej kategorii wiekowej postanowiono przyznać po dwa równorzędne miejsca I, II i III oraz maksymalnie dwie prace z każdej kategorii wiekowej, które uczestniczyć będą w etapie ogólnopolskim konkursu, realizowanym przez Zarząd Główny SITLiD i Zarząd Główny LOP.

 

I kategoria wiekowa – „Jestem opiekunem lasu”

Prace nagrodzone w tej kategorii wiekowej wyróżniały się bardzo wysokimi wartościami estetycznymi. Autorzy w ciekawy sposób ukazywali różne zwierzęta i ptaki żyjące na polanie a także ludzi korzystających z uroków leśnych. Do wykonania prac wykorzystywano różne techniki plastyczne oraz materiały, w tym także pochodzenia naturalnego. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce:  Aleksandra Jarczewska, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie

Opiekun:  Edyta Kucal, tel. 91 392 62 91

Praca w najszerszym stopniu ukazywała wskazaną tematykę. Autorka przedstawiła historyjkę obrazkową – cztery pory roku na leśnej polanie.  Świadczy to o wysokiej świadomości autora, że las jest przyjacielem człowieka, ale przede wszystkim domem dla zwierząt.

Praca wyróżnia się wyjątkową szczegółowością przedstawionego tematu, samodzielnością a przede wszystkim szerokim spojrzeniem na w/w tematykę. Całość tworzy spójną kompozycję.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego. 

I miejsce: Maja Hajduk, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowogardzie

Opiekun: Beata Siedlecka, tel. 913923028

Praca wyróżnia się obfitością wykorzystanych elementów, wśród których znalazły się nie tylko gotowe materiały drewniane, ale także wykorzystano naturalne materiały, takie jak mech gałązki drzew, wrzosy, ale jest bardzo estetyczna i bogata w treść tematyczną. Tło pracy stanowi obraz lasu przedstawiony za pomocą techniki malarskiej. Całość tworzy spójną, przemyślaną kompozycję.

Praca charakteryzuje się dbałością o szczegóły, wysoką estetyką i naturalną, „swojską” kompozycją”.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego. 

II miejsce: Emil Kotecki, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Marzanna Kijowska

Praca wyróżniająca się wyjątkową oryginalnością w ujęciu tematu. Praca w formie kolażu przedstawia polanę leśną, na której znajdują się zwierzęta oraz ptaki leśne.

 

Praca charakteryzuje się dbałością o szczegóły, wysoką estetyką i naturalną, „swojską” kompozycją”.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

 

II miejsce: Pola Juszczak, Szkoła Podstawowa nr 3

Opiekun: Iwona Kusek 

Praca przedstawia nam życie na polanie leśnej nocą. Jest to bardzo nowatorskie spojrzenie na temat.

Wykonana bardzo starannie z dbałością o zachowanie szczegółów

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego. 

 

III miejsce: Oliwer Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,

Opiekun: Edyta Kucal

Praca w formie kolażu zawiera bogactwo życia na leśnej polanie. Prace zawiera wizerunki leśnych zwierząt, umiejętne wkomponowanych w plan. Całość bardzo estetycznie wyklejona na ciekawie pomalowanym tle.  Całość tworzy spójną, przemyślaną kompozycję.

III miejsce: Natan Żyła, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,

Opiekun: Małgorzata Kijowska

Praca ucznia z pierwszej klasy, na której od początku do końca widać samodzielność wykonania przez autora.

 

Komisja postanowiła także nadać kilka wyróżnień w tej kategorii wiekowej ze względu
na wyrównany poziom prac:

Wyróżnienie: Hanna Wojciechowska, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Edyta Kucal

Wyróżnienie: Oliwia Janiak, Szkoła Podstawowa Nr 3  w Nowogardzie

Opiekun: Iwona Kusek,

Wyróżnienie: Maria Szewc, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Iwona Kusek

Wyróżnienie: Adam Krystkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun Iwona Kusek

 

II kategoria wiekowa – „Kropla, strumień, jezioro – leśny mokry las”

Brak prac

III kategoria wiekowa – „Jakie Korzyści czerpiemy z lasu”

Wyróżnienie: Lena Hasiak, Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie

Opiekun: Grażyna Zacharewicz

Praca jest poprawna merytorycznie.  W tej kategorii wiekowej wpłynęła tylko jedna praca, dlatego komisja konkursowa postanowiła ją wyróżnić. Niestety zawiera trochę mało treści, ale widać, że autorka się starała.

 

IV kategoria wiekowa – „Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój wpływ na jej zachowanie”

 

I miejsce: Dagmara Parchimowicz, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Praca merytorycznie poprawna, zawiera wiele bardzo ciekawych informacji na temat różnorodności biologicznej w lasach, ponadto ma bardzo wyczerpujące wnioski końcowe oraz jest w niej zawarta bibliografia, z której autorka czerpała wiadomości. Informacje opatrzone zostały fotografiami, podnoszącymi atrakcyjność pracy. Na szczególną uwagę zasługuje kreatywna okładka, wykonana z pięknego materiału, kory brzozy i gałęzi

 Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

 

II miejsce: Lena Sienicka, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Praca posiada bardzo ciekawą formę prezentacji informacji – wiadomości są bardzo poprawne pod względem merytorycznym, obszerne i wyczerpujące i zostały przedstawione w niezmiernie estetyczny sposób, dzięki czemu pracę przegląda się z dużym zainteresowaniem. Uwagę zwraca również bardzo kreatywna okładka z przepięknym odręcznym rysunkiem.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

 

III miejsce: Wiktor Wyszyński, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić trzy nadesłane prace.

Wyróżnienie: Filip Wojsz, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Wyróżnienie: Wiktoria Wasilewicz, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Wyróżnienie: Sebastian Szołdra, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

 

Komisja konkursowa pragnie złożyć serdeczne podziękowania autorom prac jak i opiekunom nadzorującym. Przesłane prace stały na wysokim poziomie i wybranie zwycięzców etapu regionalnego stanowiło dla komisji wyzwanie. Z tego względu Komisja składa szczególne gratulacje laureatom i wyróżnionym w konkursie. Mamy nadzieję, iż zarówno młodzież jak i nauczyciele chętnie wezmą udział również w kolejnych edycjach konkursu i nadal będą zgłębiać wiedzę o lesie.

 

Tagi: