„Woda w krajobrazie?”

Termin: 2022.05.23 WODA W KRAJOBRAZIE

„Woda w krajobrazie?”

organizowany przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Oszczędzam wodę- chronię przyrodę” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody
 • poszerzenie wiedzy ekologicznej dotyczącej konieczności ochrony zasobów wodnych
 • zapoznanie się ze stanem zbiorników wodnych w najbliższej okolicy
 • rozpowszechnienie obcowania z przyrodą
 • umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń i wyciągania wniosków
 • rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią

Uczestnictwo w konkursie:
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Kategoria I – szkołą podstawowa kl IV -VI
Kategoria II – szkoła podstawowa kl VII- VIII
Kategoria III szkoły średnie

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia wykonanego w formacie A4 przedstawiającego ciekawy krajobraz z elementami wody (jezioro, rzeka, tereny bagienne, zalewy)
 • Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane i powinny stanowić własność autorów 
 • Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę jakość wykonanych zdjęć, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu oraz wrażenia artystyczne odbiorcy.
 • Prace powinny zawierać na odwrocie fotografii tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora oraz klasę, dokładny adres szkoły oraz telefon i imię i nazwisko opiekuna.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Wywołane zdjęcia w formacie A4 należy przesłać na adres Ligi Ochrony Przyrody ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin w terminie do 31.05.2022 r.
 • Dla laureatów konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe – odbiór osobisty dla uczestników ze Szczecina, dla pozostałych wysyłka pocztą lub odbiór osobisty podczas uroczystego podsumowania konkursu.
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.lop.szczecin.pl do 06 czerwca 2022 roku.

Do pobrania: Regulamin konkursu

Tagi: