Wyniki II edycji Konkursu „Co wisi w powietrzu”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego – Kampania edukacyjno-informacyjna pt. „Dbamy o czysty klimat” dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie.

Konkurs skierowany był do grup uczniów (minimum 6 osób) szkół podstawowych i średnich, pod kierunkiem opiekuna. Do konkursu zakwalifikowało się 5 szkół, które otrzymały, na potrzeby udziału w konkursie, zestawy do badania powietrza, za pomocą których wykonały szereg doświadczeń i badań. Na ich podstawie opracowane zostały sprawozdania zawierające opis miejsca badania jakości powietrza, wyniki tych badań, dokumentację fotograficzną i wyciągnięte wnioski. Wszystkie prace spełniały warunki konkursu. Sposób i jakość wykonania tych zadań przerosła nasze oczekiwania. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania, wkładu pracy, poświęconego czasu oraz własnej inwencji.

Kategoria I – szkoły podstawowe

Kategoria II – szkoły średnie

W kategorii I:

I Miejsce : Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

Koordynator projektu : Roma Kostrzewa

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie,

Koordynatorzy: Lilianna Janeczek, z pomocą n-la chemii Beaty Trzeciak

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 69,

Koordynatorzy: Grażyna Zacharewicz, Jolanta Śliwińska

W kategorii II:

I Miejsce : Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Koordynator projektu : Jolanta Kałucka

II miejsce – Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (klasy II i II liceum ogólnokształcącego)

Koordynator: Agata Sobczak – nauczyciel biologii

Komisja konkursowa pragnie złożyć serdeczne podziękowania autorom prac jak i opiekunom nadzorującym. Przesłane prace stały na wysokim poziomie i wybranie zwycięzców stanowiło dla komisji wyzwanie. Z tego względu Komisja składa szczególne gratulacje laureatom i wyróżnionym w konkursie. Mamy nadzieję, iż zarówno młodzież jak i nauczyciele chętnie wezmą udział również w kolejnych edycjach konkursu i nadal będą zgłębiać wiedzę i poszerzać umiejętności na rzecz czystego powietrza.

Tagi: