Wyniki Konkursu „Mamy dowody na wielką moc wody”

zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Oszczędzam wodę – chronię przyrodę” na terenie województwa zachodniopomorskiego dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Oceny nadesłanych prac dokonała komisja konkursowa w składzie:

  1. Grażyna Zacharewicz  – Przewodnicząca komisji
  2. Bartosiak Beata – Członek komisji
  3. Bochenek Maria – Członek komisji
  4. Dworakowska Anna – Członek komisji

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych podzielonych na trzy kategorie wiekowe:

  1. Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI;
  2. Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII,
  3. Kategoria III – młodzież szkół ponadpodstawowych;

Na konkurs wpłynęło ogółem 25 prac, w tym:

  1. W kategorii I – 0 prac
  2. W kategorii II – 15 prac,
  3. W kategorii III – 10 prac.

Większość z nadesłanych do biura Organizatora, ZO LOP w Szczecinie, prac spełniały warunki uczestnictwa w konkursie przedstawione w regulaminie i były zgodne z tematyką konkursu. Celem konkursu było poszerzenie świadomości uczestników o roli wody w przyrodzie i życiu człowieka, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na wyrobienie ekologicznych nawyków związanych z oszczędzaniem wody oraz nabycie przez młodzież umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń. 

Przy ocenienie prac konkursowych pod uwagę brano przede wszystkim zgodność z tematem oraz kreatywne podejście do tematu. Pod uwagę brano również estetykę wykonania pracy. Istotnym elementem była też samodzielność wykonania pracy.  

W czasie obrad komisja konkursowa wybrała najlepsze prace, przyznając następujące miejsca: 

I KATEGORIA WIEKOWA – KLASY IV-VI 

 Brak nadesłanych prac.  

II KATEGORIA WIEKOWA – KLASY VII-VIII 

Komisja postanowiła przyznać dwa równoległe pierwsze miejsca, ponieważ prace w bardzo interesujący sposób przedstawiły poruszany temat, ponadto zawierały ciekawe ilustracje  
i zakończone były własnymi wnioskami. 

I MIEJSCE: TOMASZ OSTASZ, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,  
opiekun: Agnieszka Białczak 

I MIEJSCE: MARTYNA WĄSIK, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,  
opiekun: Agnieszka Białczak 

Również przyznano dwa drugie miejsca 

II MIEJSCE: MONIKA BROCKA, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,  
opiekun: Agnieszka Białczak 

II MIEJSCE: BLANKA BORZESZKOWSKA, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,  
opiekun: Agnieszka Białczak 

III MIEJSCE: TOMASZ GRYGOWSKI, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,  
opiekun: Agnieszka Białczak 

III KATEGORIA WIEKOWA – SZKOŁY ŚREDNIE 

Podobnie jak w II kategorii wiekowej komisja przyznała dwa równoległe pierwsze i trzecie miejsca. 

I MIEJSCE: ALICJA STABACH, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w Kołobrzegu,  
opiekun: Jolanta Kałucka 

I MIEJSCE: OLIWIA POLOWCZYK, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w Kołobrzegu,  
opiekun: Jolanta Kałucka 

 

II MIEJSCE: ANTONI WOJCIECHOWSKI, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w Kołobrzegu,  
opiekun: Jolanta Kałucka 

III MIEJSCE: GABRIELA BEDNARSKA, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w Kołobrzegu,  
opiekun: Jolanta Anna Kałucka 

III MIEJSCE: ZUZANNA NOIWAK, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w Kołobrzegu,  
opiekun: Jolanta Anna Kałucka 

Przesłane prace w większości dobrze wpasowały się w temat konkursu. Młodzież  
w kreatywny sposób przedstawiała co można zrobić by zadbać o poprawę stanu naszych wód  
a przy tym o własne zdrowie, co wskazuje na to, że stan środowiska przekłada się bezpośrednio na nasz zdrowie i samopoczucie.. Prace przeważnie są podzielone na dwie części, które przedstawiają jakie mogą być konsekwencje działania ludzi.  

Komisja konkursowa składa serdeczne gratulacje nagrodzonym i wyróżnionym autorom. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace i włożony w nie wysiłek oraz opiekunom za nadzór merytoryczny. Mamy nadzieję, że każdy z uczestników będzie podejmował przedstawione w pracach działania i pamiętał o konieczności dbania o jakość wody w codziennym życiu. 

 

Tagi: