Podpisanie umowy dofinansowania z WFOŚiGW

Olimpiada, konkursy, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, ale także – tworzenie łąk kwietnych i zakup roślin miododajnych. Dzięki niemal 170 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Liga Ochrony Przyrody zrealizuje program edukacyjny dla ponad 60 tysięcy mieszkańców naszego regionu.

Marek Subocz – Prezes Funduszu i Danuta Chodyniecka – Wiceprezes LOP podpisali umowę dofinansowania. Koszt projektu to prawie 230 tys. zł, w tym niemal 170 tys. zł dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. Liga – w ramach programu dofinansowanego przez Fundusz – zorganizuje olimpiadę ekologiczną, 11 konkursów dla dzieci i młodzieży, niemal 40 warsztatów, konferencji i prelekcji ekologicznych oraz 5 warsztatów dla nauczycieli. Oprócz tego kupi 100 sadzonek roślin miododajnych i nasiona, pozwalające stworzyć 50 łąk kwietnych.

LOP Okręg w Szczecinie skupia około 15 tysięcy członków: dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, a także dorosłych. Na terenie naszego regionu działa 250 szkolnych i przedszkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody.

Tagi: