Wyniki Konkursu „Ekosystem rzek”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Okręg w Szczecinie w ramach Wojewódzkiej Kampanii edukacyjno – informacyjnej ph. „Moja Przygoda z Czystym Wodnym Środowiskiem”      
dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie i NFOŚ i GW w Warszawie

Konkurs adresowany był do młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Konkurs był przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – szkoła podstawowa klasy IV-VI

Kategoria II – szkoła podstawowa klasy VII-VIII

Kategoria III-  szkoła ponadpodstawowa

Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy pisemnej zawierającej maksymalnie
10 stron maszynopisu lub pisma odręcznego, zawierającej zdjęcia czy ilustracje potwierdzające pogłębienie tematu dotyczącego ogromnego znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka, powinna być zakończona własnymi  wnioskami.

Uczestnikom przyznano miejsca:

W kategorii I:

I miejsce : Oliwia Traczykowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie.

Opiekun pracy : Lilianna Janeczek

II i III miejsce – nie przyznano

W kategorii II:

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Karina Rorbach ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie.

Opiekun pracy : Lilianna Janeczek

III miejsce – Blanka Borzeszkowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

Opiekun pracy : Agnieszka Białczak

W kategorii III:

I, II i III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie : Gabriela Bednarska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Opiekun pracy: Jolanta Kałucka

Na konkurs wpłynęła niewielka ilość prac. Ich poziom komisja oceniła jako przeciętny – z tego powodu nie każde miejsce zostało przyznane.

Tagi: