Wyniki konkursu „Mój las” – edycja XXXVI

Oceny nadesłanych prac dokonała komisja konkursowa w składzie:

 1. Niemyjska Beata – Przewodnicząca
 2. Dworakowska Anna – Członek
 3. Bochenek Maria – Członek

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych podzielonych na cztery kategorie wiekowe:

 1. Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III,
 2. Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI,
 3. Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII,
 4. Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych,

Dla poszczególnych kategorii wiekowych wyznaczony był odrębny temat pracy konkursowej:

 1. Kategoria I – „Moja wycieczka do lasu”
 2. Kategoria II – „Leśna spiżarnia – jak z niej korzystać ?”
 3. Kategoria III – „Drewno – czy jest nam potrzebne ?”
 4. Kategoria IV – „Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce”

Na konkurs wpłynęło ogółem 80 prac, w tym:

 1. W kategorii I – 35 prac,
 2. W kategorii II – 10 prac,
 3. W kategorii III – 15 prac,
 4. W kategorii IV – 20 prac.

Większość nadesłanych do biura Organizatora szczebla regionalnego konkursu, ZO LOP
w Szczecinie, prac spełniało warunki uczestnictwa w konkursie przedstawione w regulaminie. Wszystkie prace opatrzone były imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz kategorią wiekową, imieniem
i nazwiskiem opiekuna pracy, dokładnym adresem szkoły oraz tytułem pracy. Prace były wykonane samodzielnie i z dbałością o estetykę i detale. Wszystkie spośród prac był zgodna
z wyznaczonymi tematami.

Oceny dokonano na podstawie skali punktowej od 1 do 10. Brano pod uwagę przede wszystkim treść merytoryczną opracowania, wartość estetyczną, pomysłowość i oryginalność oraz stopień samodzielności.

Komisja konkursowa po przejrzeniu wszystkich prac miała duży problem z dokonaniem wyboru najlepszych prac, dlatego w pierwszej, trzeciej i czwartej kategorii wiekowej postanowiono przyznać po dwa równorzędne miejsca I, II i III oraz maksymalnie dwie prace
z każdej kategorii wiekowej, które uczestniczyć będą w etapie ogólnopolskim konkursu, realizowanym przez Zarząd Główny SITLiD i Zarząd Główny LOP.

I kategoria wiekowa – „Moja wycieczka do lasu”

Prace nagrodzone w tej kategorii wiekowej wyróżniały się bardzo wysokimi wartościami estetycznymi. Autorzy w ciekawy sposób ukazywali temat pracy, w różnych porach roku.
Do wykonania prac wykorzystywano różne techniki plastyczne oraz materiały, w tym także pochodzenia naturalnego. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria komisja postanowiła przyznać następujące miejsca.

I miejsce: Pola Grygowska, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogardzie

Opiekun: Joanna Machocka,

W pracy wykorzystano technikę malarską, jak i wykorzystano naklejki ze zwierzętami
i osobami. Praca stanowi ciekawą kompozycję plastyczną. Praca wyróżnia się wyjątkową szczegółowością przedstawionego tematu, samodzielnością a przede wszystkim szerokim spojrzeniem na w/w tematykę. Całość tworzy spójną kompozycję.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

I miejsce: Maja Hajduk, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowogardzie

Opiekun: Beata Siedlecka,

Praca wyróżnia się obfitością wykorzystanych elementów, wśród których znalazły się nie tylko gotowe materiały drewniane, ale także wykorzystano naturalne materiały, takie jak mech gałązki drzew, żołędzie, ale jest bardzo estetyczna i bogata w treść tematyczną. Tło pracy stanowi obraz lasu widziany przez lornetkę. Całość tworzy spójną, przemyślaną kompozycję.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Gabriela Grochala, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Iwona Kusek

Praca wyróżniająca się wyjątkową oryginalnością w ujęciu tematu. Praca wyróżnia się różnorodnością wykorzystanych materiałów plastycznych i naturalnych. W bardzo ciekawy sposób pokazuje wycieczkę do lasu w okresie zimowym.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Adam Krystkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 3

Opiekun: Iwona Kusek

Praca wykonana kilkoma technikami plastycznymi, mamy tu farby, kredki, naklejanki oraz trociny. Całość tworzy ciekawy obrazek wędrówki po lesie. Wykonana bardzo starannie
z dbałością o zachowanie szczegółów

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

III miejsce: Joanna Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,

Opiekun: Małgorzata Kijowska

Praca w formie kolażu zawiera bogactwo życia na leśnej polanie. Prace zawiera wizerunki leśnych zwierząt, umiejętne wkomponowanych w plan. Całość bardzo estetycznie wyklejona na ciekawie pomalowanym tle. Całość tworzy spójną, przemyślaną kompozycję.

III miejsce: Laura Sierzchała, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,

Opiekun: Magdalena Raczek

Praca bardzo ładna pokazująca wielorodność fauny i flory występującej w lesie.

Komisja postanowiła przyznać trzy wyróżnienia oraz pięć prac za udział ze względu na wyrównany poziom prac i duże zaangażowanie dzieci:

Wyróżnienie: Julia Dulemba-Kuczyńska, Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie,

Opiekun: Katarzyna Matusiak

Wyróżnienie: Mikołaj Żabecki, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: ,

Wyróżnienie: Natalia Marczak, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Ewa Antczak

Udział: Nadia Grenda, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Ewa Antczak

Udział: Natalia Duda, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Ewa Antczak

Udział: Miłosz Branecki, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Ewa Antczak

Udział: Daria Drapikowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Ewa Antczak

Udział: Adam Brylak, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Ewa Antczak

II kategoria wiekowa – „Leśna spiżarnia – jak z niej korzystać ?”

I miejsce: Aleksandra Jarczewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Agnieszka Białczak

Praca bardzo oryginalna, pomysłowa, wyczerpująca temat. Dodatkową „atrakcją” pracy jest przygotowana spiżarnia,

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Lena Bednarska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Opiekun: Małgorzata Mularczyk

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Linda Stelmaszak, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Agnieszka Białczak

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

III miejsce: Oliwia Traczykowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie

Opiekun: Lilianna Janeczek

III miejsce: Lena Grygowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie

Opiekun: Grażyna Jackowska – Wojtala

Wyróżnienie: Maja Krystkiewicz, Szkoła podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Agnieszka Białczak

Wyróżnienie: Nina Nowacka, Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie

Opiekun: Grażyna Zacharewicz

Udział: Lena Żołna, Szkoła podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun Agnieszka Białczak

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy w tej kategorii wiekowej w bardzo ładny, przejrzysty
i wyczerpujący sposób zapoznali nas z w/w tematem. Dodatkowo dostaliśmy kilka ciekawych przepisów, jak wykorzystać dary lasu. Gratulujemy.

III kategoria wiekowa – „Drewno – czy jest nam potrzebne ?”

I miejsce: Borys Kokoszka, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Agnieszka Białczak

Bardzo ciekawe podejście do tematu. Borys w formie opowiadania zawarł wszystkie istotne sprawy związane z w/w tematem. Dodatkowo praca napisana jest bardzo starannie i opatrzona ciekawymi rysunkami.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Julia Kaźmierczak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie

Opiekun: Lilianna Janeczek

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Martyna Wąsik, Szkoła podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Opiekun: Agnieszka Białczak

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

III miejsce: Maria Zych, Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie

Opiekun: Justyna Gaweł

Praca jest poprawna merytorycznie. Niestety zawiera trochę mało treści, ale widać, że autorka się starała. Ponadto bardzo podobał nam się pomysł z kalendarzem, opatrzonym zdjęciami drzew wraz z ich opisami.

IV kategoria wiekowa – „Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce”

I miejsce: Wiktoria Geisler, Zespół Szkół Hotelarsko – Ekonomicznych w Kołobrzegu

Opiekun: Jolanta Kałucka

Praca merytorycznie poprawna, zawiera wiele bardzo ciekawych informacji na temat czynnej i biernej ochrony przyrody w Polsce, ponadto ma bardzo wyczerpujące wnioski końcowe oraz jest w niej zawarta bibliografia, z której autorka czerpała wiadomości. Informacje opatrzone zostały fotografiami, podnoszącymi atrakcyjność pracy.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

I miejsce: Mikołaj Marek, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Praca napisana w formie opowiadania z punktu widzenia „Ochrony”. Merytorycznie poprawna, zawiera wiele bardzo ciekawych informacji na temat.

Praca zgłoszona do etapu ogólnopolskiego.

II miejsce: Maciej Mazur, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Ciekawa szata graficzna z wieloma zdjęciami wykonanymi przez autora pracy. Oczywiście merytorycznie zawiera wszystkie niezbędne informacje, ale zabrakło podania źródeł, z których korzystał przy pisaniu pracy i krótkiego podsumowania.

II miejsce: Filip Wojsz, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Podobnie jak w pracy Macieja Mazura merytorycznie bardzo dobra wyczerpująca temat ale brak wniosków i źródeł, z których autor korzystał.

III miejsce: Oliwia Polowczyk, Zespół Szkół Hotelarsko – Ekonomicznych w Kołobrzegu

Opiekun: Jolanta Kałucka

III miejsce: Maciej Serafin, Zespół Szkół nr 6 w Szczecinku

Opiekun: Joanna Pawłowicz

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić dwie nadesłane prace.

Wyróżnienie: Hubert Milcz, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Wyróżnienie: Maja Popiela, Zespół Szkół w Łobzie

Opiekun: Jolanta Abramowska

Komisja konkursowa pragnie złożyć serdeczne podziękowania autorom prac jak i opiekunom nadzorującym. Przesłane prace stały na wysokim poziomie i wybranie zwycięzców etapu regionalnego stanowiło dla komisji wyzwanie. Z tego względu Komisja składa szczególne gratulacje laureatom i wyróżnionym w konkursie. Mamy nadzieję, iż zarówno młodzież jak i nauczyciele chętnie wezmą udział również w kolejnych edycjach konkursu i nadal będą zgłębiać wiedzę o lesie.

Tagi: