Zapraszamy do współpracy

Rozpoczął się Nowy Rok Szkolny, dlatego przypominamy, że LIGA OCHRONY PRZYRODY Okręg w SZCZECINIE cały czas działa.

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli:

 • przedszkolnych,
 • szkół podstawowych,
 • szkół ponadpodstawowych

do współpracy w nami.

Do priorytetowych celów LOP należy edukacja ekologiczna, którą realizujemy w formach:

 • kolonie dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów ekologicznych,
 • konferencje i szkolenia przyrodnicze dla nauczycieli i działaczy LOP,
 • wycieczki edukacyjne dla członków i opiekunów kół LOP,
 • działalność interwencyjna,
 • akcje ekologiczne związane z obchodami tzw. kalendarzowych świat ekologicznych,
 • działalność wydawnicza – co roku kilka broszur ekologicznych i zeszytów dydaktycznych,
 • pomoc kołom w organizacji akcji i konkursów ekologicznych o szerszym zasięgu,
 • organizacja konkursów ekologicznych dedykowanych wszystkim grupom wiekowym, od przedszkolaków po uczniów szkół średnich,
 • konkursy: „Mój las” – ogólnopolski; „Najlepiej pracujące przedszkole – szkolne koło LOP”, „Wojewódzki konkurs plastyczny z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości”,
 • organizacja wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;
Tagi: